De gör batterier
mer effektiva

Alla, Arkiv, Branschnytt | 18 oktober, 2012 | Olle Holm | Kommentera


Forskare vid KTH har tagit fram en ny metod för att studera batterier. Metoden möjliggör betydligt bättre batteriet i framtiden,vilket bland annat kan komma innebära ett lyft för elbilar. Metoden ska möjligöra utveckling av batterier som är bättre – som inte behöver laddas lika ofta som idag, som har längre hållbarhet så att de inte behöver bytas ut lika ofta på grund av att de är uttjänta och som har högre effekt.

Bakom metoden står KTH-forskarna och doktoranderna Matilda Klett och Marianne Giesecke, samt deras handledare Göran Lindbergh och István Furó med flera från deras respektive grupper.

– Ett problem med batterier är att de är stängda system. Man kan till exempel mäta ström och spänning, men man har tidigare inte kunnat se hur jonerna rör sig inuti batteriet. Dock är det så att just jonernas rörlighet inom batteriet direkt påverkar dess prestanda, säger Matilda Klett.

Det forskargruppen har gjort är att ta fram en metod som inte bara visualiserar men också noggrant mäter hur jonerna omfördelar sig i batteriet. Detta under en längre tid och då batteriet innehåller ström.

– Vi använder oss av magnetisk resonanstomografi (MRT, MRI på engelska), men istället för en människohjärna har vi stoppat in en batterimodell i den specialbyggda mätutrustningen. Det finns några tidigare försök att studera batterikomponenter, men det som skiljer vår metod från andras är att resultatet kommer medan man kör ström genom batteriet och att vi direkt kopplar dessa resultat till en elektrokemisk modell, säger Marianne Giesecke.

Hon tillägger att detta innebär att det går att se och förstå hur joners rörlighet påverkar batteriets funktion vilket underlättar  batteriutveckling.

– En bättre förståelse av jonernas rörelse eller brist på den samma gör att man kan välja att fokusera på rätt egenskaper och utveckla batteriet för speciella tillämpningar. Då kan man välja om man vill ha batterier med bättre effekt, eller istället längre tid mellan laddningarna, säger Matilda Klett.

Hon tillägger att batterier blir också allt mer komplexa vilket gör det allt svårare att få en överblick. Den nya metoden kan ge bättre insyn även i dessa komplexa system.

– Nästa steg skulle kunna vara att kombinera denna metod med annan batteriforskning, som den som handlar om val av både elektrod- och elektrolytmaterial, säger Marianne Giesecke.

Matilda Kletts och Marianne Gieseckees forskning är av så pass betydelsefull karaktär att de fått en vetenskaplig artikel publicerad i den väl ansedda tidskriften Journal of the American Chemical Society. Tidskriften själv uppmärksammade innovationsvärdet av denna forskning genom att visa upp artikeln i sin populärvetenskapliga Spotlight kolumn.

 

 

Bildtext: Matilda Klett, forskare och doktorand vid KTH. (tv) och Marianne Giesecke, också forskare och doktorand vid KTH  har tagit fram en ny metod för att studera batterier.

 

 

ehsxc0gc0txsygoqwogy

Ge en kommentar

Du måste vara inloggad för att ge en kommentar.

Verkstadsofferter Bra för vem?

Det senaste året har antalet företag som erbjuder bilverkstadsofferter närmast exploderat. En rad nya företag har tillkommit och [...]

Alla, Ledare | 15 september, 2014 | Olle Holm | Kommentera

ErikBerger

Dubbelseger för
Anders Berger i finalen

Racerhistoriska klubben körde årets final tillsammans med Sportvagnsmästerskapet under Falkenberg Classic. 260 bilar kom till start, vilket är [...]

Alla, Branschnytt | 15 september, 2014 | Olle Holm | Kommentera

175

Imorgon öppnar
Automechanika

Uppkopplade bilar, e-mobilitet, nyheter inom kollisionsskadehantering samt framtidens bilhandlare är bara några frågor i fokus under kommande Automechanika [...]

Alla | 15 september, 2014 | Olle Holm | Kommentera

x2_commercial POWER_FRISO 2

KGK Motor AB ny distributör
för Segway elfordon

Segway har tack vare nytänkande och kreativ produktutveckling haft stor framgång med sina unika eldrivna persontransportfordon. Segways produkter [...]

Alla, Branschnytt | 15 september, 2014 | Olle Holm | Kommentera

8f0bc50314b42efc_800x800ar

Trippel i Australien
ger Volkswagen VM-titeln

Volkswagen tog hem konstruktörstiteln i FIA World Rally Championship (WRC) med en trippelseger i Rally Australia. Med tre [...]

Alla, Branschnytt | 15 september, 2014 | Olle Holm | Kommentera