Frågor och svar om
EU:s gruppundantag

Alla, Arkiv, Teknik | 28 augusti, 2012 | Olle Holm | Kommentera


EU-kommissionen har nu offentliggjort riktlinjer för tillämpningen av konkurrensreglerna inom bilbranschen. Det är vanliga frågor som ger intressenter vägledning om hur kommissionen tillämpar dessa regler, särskilt på marknaderna för reparations-och underhållstjänster och reservdelar.
-Dessa frågor är en praktisk guide som borde vara till stor hjälp för alla inom fordonsbranschen, säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken.
-De syftar till att klargöra viktiga frågor som rör konkurrensregler i bilbranschen, vilket påverkar biltillverkare, återförsäljare, reservdels- leverantörer, fristående reparatörer och i slutändan konsumenterna.
I maj 2010 antog kommissionen ett nytt gruppundantag.
Efter önskemål från intressenter och nationella konkurrens-myndigheter för ytterligare praktisk vägledning om tillämpningen av de nya reglerna har kommissionen nu publicerat en rad vanliga frågor.
Vanliga frågor är baserade på förfrågningar som mottagits under den inledande perioden av tillämpningen av de nya reglerna. De förklarar hur kommissionen närmar sig särskilda frågor om sex teman: (1) att uppfylla garantier, (2) service i samband med leasingavtal, (3) tillhandahållande av reservdelar, (4) användning och inköp av elektroniska diagnostikinstrument och verktyg , (5) tillgång till teknisk information, och (6) tillgång till auktoriserade reparatörers nätverk. Särskild uppmärksamhet ägnas åt motorfordon på eftermarknaderna, som tenderar att vara mindre konkurrenskraftiga än marknaderna för försäljning av nya bilar.
Alla frågor kan läsas på nedanstående länk:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/mv_faq_sv.pdf

EU-Logo_2

Ge en kommentar

Du måste vara inloggad för att ge en kommentar.

http---aman.production.s3.amazonaws.com-54451138c45948889600002e-kf_bilmekar790.jpg?1

Kalla fakta granskar det
dolda verkstadsfusket

Ikväll på TV4 klockan 21:30: Kalla fakta   Kan man lita på bilverkstaden då man lämnar in sin [...]

Alla, Branschnytt | 21 oktober, 2014 | Olle Holm | Kommentera

exterieur-design-02

Supermiljöbilspremien på
40 000 kr blir kvar

Det är mycket glädjande att regeringen nu ger klart besked; supermiljöbilspremien förlängs. Medel finns avsatta i budgetpropositionen, och [...]

Alla, Branschnytt | 21 oktober, 2014 | Olle Holm | Kommentera

359351_medium_12366-174.jpg

Uppkopplade fordon
lyfter Scanias intäkter

Scanias tjänsteintäkter ökade med 11 procent till 4,8 miljarder kronor under årets tredje kvartal. Europa och Asien visade [...]

Alla, Branschnytt | 21 oktober, 2014 | Olle Holm | Kommentera

lag bilpris

Bilnyheterna inför
begagnatmarknaden 2015

Bilars modellårsskifte följer inte det vanliga kalenderåret. Istället sker detta skifte redan tre till fyra månader tidigare. Med [...]

Alla, Branschnytt | 21 oktober, 2014 | Olle Holm | Kommentera

Lyckad rekrytering till motorbranschen

Rekryteringen till motorbranschen har på senare år skapat oro, men kanske är det på väg att vända. Åtminstone [...]

Alla, Ledare | 20 oktober, 2014 | Olle Holm | Kommentera