23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Formac eco

| Medlemsnyhet | Företag Formac AB

Framgångsrikt miljöarbete - Formacs CO2-utsläpp minskade under 2019!

Formacs transparensrapport 2020

Formac kommer årligen att redovisa hur verksamhetens miljöarbete fortgår i vad vi kallar en transparensrapport. Syftet med rapporten är att visa vilka åtgärder Formac arbetar med ur ett miljöperspektiv, hur arbetet fortgår och vilka resultat det har gett.

Dokumentation och certifiering ISO 14001
Under 2019 påbörjade vi en miljöplan där vi definierade de mål vi kommer att arbeta med under 2020–2021. Det första målet var att skapa basen till vårt miljöarbete genom framtagandet av tydliga regler, riktlinjer och rutiner, ett arbete som är påbörjat.

Detta framtagande ska möjliggöra en användbar dokumentation för våra leverantörer och samtliga medarbetare så att man lättare kan fatta hållbara beslut. Certifieringen enligt ISO 14001 ingår i detta mål.

Minskad elförbrukning med hållbara produktalternativ och optimerad produktion
Formacs klimatpåverkan är störst genom de produkter vi säljer. Detta innebär att kärnan i Formacs strävan efter en hållbar verksamhet ur ett miljöperspektiv är ett byte av våra kärn- och engångsprodukter till mer miljövänliga och/eller återanvändbara alternativ när detta är möjligt. Dessa alternativ ska hålla för våra miljömål och samtidigt uppfylla våra kundens önskemål om en fortsatt hög kvalitet och ekonomiskt hållbara produkter.

Samtal med våra största leverantörer om alternativa material startades redan för några år sedan och är ett pågående projekt som fortsätter även i år. Grundpelaren i dessa samtal är en satsning på långsiktiga samarbetspartners som gör det möjligt för Formac att sätta en högre standard på utvecklingen av hållbara produktalternativ. Något som gynnar Formacs miljöarbete och kommer att ge resultat genom hela produktionskedjan, samtidigt som vi är tidigt delaktiga i våra leverantörers innovationer.

När vi tittar på resultat för 2019 så sänkte vi årets elförbrukning med cirka 5 procent jämfört med 2018, samtidigt som Formacs omsättning ökade med 11,2 procent under samma tidsperiod.

Formac eco belyser omställningen till hållbara produkter
Formacs senaste utveckling inom miljöarbetet är Formac eco, ett deklarationssystem som belyser vår omställning till hållbara produkter och som implementerades under 2019.  De fyra kategorier som ingår i klassificeringen av en Formac eco-produkt är;

·         Återvunnet material
·         Svensktillverkad produkt
·         Återvinningsinstruktioner
·         Fossilfritt material.

I nuläget omfattar Formac eco cirka 120 produkter, vilka står för majoriteten av Formacs totala omsättning.

Förbättrad miljöstation för intern produktion
Under 2019 bytte Formac ut sin tidigare sophantering och sortering mot en effektivare lösning. Denna lösning innefattar användandet av flera materialspecifika containers samt en godkänd miljöstation för hantering av farligt avfall. Även en separat hantering och hämtning av fram för allt kemavfall från Formacs grafiska produktion implementerades också.

Återvinning och källsortering, som är ett av de mål vi definierade i vårt miljöarbete, är en permanent implementation. Förbättring och optimering kommer att fortgå löpande.

Minskade utsläpp relaterat till resor
Formac har under 2019 löpande arbetet med en minskning av utsläpp i samband med våra resor. Detta har skett genom aktiva val av färdsätt, transportmedel och alternativa mötesformer. I detta arbete ingår det även att underlätta för våra medarbetare att ta sig till och från arbetsplats på ett hållbart sätt där vi bland annat deltar i det kommunala projektet ”Växjö cyklar”.

I samband med detta projekt etablerades en årlig medarbetareundersökning som är grunden till den statistiska kartläggningen av Formacs resvanor och är ett viktigt verktyg för att styra en förändring i vår satsning att minska företagets reseutsläpp.

Våra åtgärder visade en positiv förändring under 2019, där vi sänkte reseutsläppet med 16,75 procent till 296,4 ton jämfört med 356 ton CO2 under 2018.

Läs mer om Formac eco +


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Formac AB

Moränvägen 10
352 45 Växjö
Sverige
Formac AB

Sänd till en kollega

0.064