23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Vilka är reglerna på vägarna i EU

| Medlemsnyhet | Företag Ferdfelt Trading AB

Över hela världen fungerar etablerad väginfrastruktur som artärer som levererar de produkter och varor som behövs för att upprätthålla ett fungerande och hälsosamt samhälle.

Varje dag anländer tusentals ton vägfrakt till länder genom sina hamnar, längs sina järnvägar och på vägarna. Detta är en internationell operation som sträcker sig över hela kontinenter och involverar fordon och förare av alla nationaliteter. Bara förra året flyttades mer än 45 miljoner ton varor till och från Storbritannien, med över 1,4 miljarder ton som flyttades inrikes.

I ett försök att upprätthålla säkerheten för dessa fordon och förarna som kör dem finns det ett antal reglerande organ och organisationer inrättade för att övervaka standarder. Det är viktigt att både förarna och fraktföretagens chefer förstår reglerna för verksamheten som gäller i deras regioner.

Storbritannien har ett av de bästa trafiksäkerhetsregisterna i Europa med bara 27,5 dödsfall per miljon invånare (enligt Europeiska transportsäkerhetsrådet). Storbritanniens närmaste kontinentala granne, Frankrike, emellertid - genom vilken majoriteten av Storbritanniens vägfrakt passerar - rapporterar om en olycksfallsrate nära 50 dödsfall per miljon invånare. Samtidigt rapporterar Polen, en annan EU-medlem och Storbritanniens enskilt största källa för vägfrakt, en takt nära 74,5 dödsfall per miljon.

Regler för GB

I Storbritannien gäller GB: s inhemska och EU-förordningar för alla fordon som "transporterar på vägen". UK-registrerade förare måste ha ett certifikat för professionell kompetens (CPC) och följa EC Driver´s Hours and TaChograph Rules for Goods Vehicles förarens timmar och färdskrivarregler för godsfordon (föreskrift 561/2006) som definierar tillåtna körtider och vilotider.

HGV: er som verkar i Storbritannien måste regelbundet genomgå kontroller för att kontrollera bland annat speglarnas och glasets tillstånd, bromslinjerna och säkerheten för deras laster. Polisen och DVSA: s tjänstemän kan stoppa dig för att kontrollera dina fordon.

Dessutom måste fordon som planerar att resa till eller genom London från oktober 2020 nu uppfylla kraven i den nya Direct Vision Standard (DVS). Detta är den första lagstiftningen i sitt slag i Storbritannien och kommer att gälla alla fordon, utländska och inhemska, som väger mer än 12 ton.

Under DVS-systemet rangordnas fordon baserat på en 0-5-stjärnklassificering som indikerar förarens synlighet från sin hytt. För att uppfylla kraven i detta tillstånd måste HGV: n ha speglar av klass V eller VI, ett övervakningssystem för kamerakontroll som Backeye®360 och ett sensorsystem med förarvarningar som Brigades SS-4100W Sidescan sensorsystem.

Health & Safety at Work Act 1974 måste också beaktas av företag som är verksamma i Storbritannien och säger att arbetsgivare har ett krav på att tillhandahålla en "omsorgsplikt". De som arbetar i och runt fordon kan förvänta sig att ha säkerhetsanordningar monterade i fordonet för att förhindra olyckor.

EU-regler

För det mesta är EU: s och GB: s inhemska regler anpassade. EU-regler tillämpas dock på fordon och förare i Storbritannien, men GB-regler tillämpas inte i EU - inte heller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

I stort sett varierar graden i vilken dessa förordningar upprätthålls mellan EU15-medlemmarna som Irland och Tyskland som har bättre trafiksäkerhet, och EU27-länder som Polen och Tjeckien som fortfarande faller bakom EU: s planerade trafiksäkerhetsnivå.

Europeiska unionen har dock specificerat åtgärder för att undvika krasch för tunga fordon som är verksamma i Europa, till exempel direktiv 2003/97 / EG och 2005/27 / EG:

Vision - Direktiv 2003/97 / EG och 2005/27 / EG

”2003 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2003/97 / EG om bakspeglar och kompletterande indirekta synsystem för motorfordon. Detta direktiv syftar till att förbättra trafiksäkerhetssäkerheten genom att uppgradera prestandan för bakspeglar och påskynda införandet av ny teknik som ökar området för indirekt syn för förare av personbilar, bussar och lastbilar."

Detta direktiv kom som ett svar på de många dödsfall som inträffade varje år i Europa som mest var utsatta trafikanter. Nu ser vi som Belgien och Nederländerna verkställer blindspeglar eller kameror för alla tunga fordon.FN: s ECE-förordning nr 46 (R46) fastställer parametrarna för vilka enheter kan användas för att underlätta indirekt syn.

AETR regler

För länder utanför EU som Ryssland, Turkiet och Norge gäller det europeiska avtalet om arbetet med besättningar av fordon som är engagerat i internationella vägtransporter (AETR) -reglerna - även om dessa nu matchar bestämmelser i EU.

Här på Brigade, oavsett vilket land du arbetar i, är vår teknik integrerad för att skydda alla trafikanter. Vänligen kontakta för att ta reda på mer om hur vårt sortiment kan hjälpa dig att förhindra kollisioner och rädda liv. Alternativt kan du besöka fordonssidan för att se hur ditt specifika fordon kan dra nytta av våra säkerhetslösningar.

För mer information om Brigade, kontakta Agneta Ferdfelt på 076-868 48 40 eller på agneta@ferdfelt.se


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Ferdfelt Trading AB

Albybergsringen 116
137 69 Haninge
Sverige
Ferdfelt Trading AB

Sänd till en kollega

0.063