23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Generatorer – felsökning

DENSO är en sann pionjär inom startmotor- och generatorteknik och är nu världens största originalutrustningstillverkare av roterande elektriska delar med en global marknadsandel på mer än 25 procent. Tack vare detta är dess reservdelsstartmotorer och -generatorer, som levereras till återförsäljare inom Europa av DENSO Aftermarket, de minsta och lättaste roterande maskinerna för sin effekt, och ger enastående effektivitet, slitagemotstånd och kraftfull prestanda.

Generatoröversikt

Generatorn drivs av motorn, via generatorremmen, och omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi och förser olika elektriska laster med energin som krävs. När kraften som levereras av generatorn inte överensstämmer med den elektriska lasten som krävs (när all elektrisk utrustning används, eller när motorns varvtal är lågt under tomgång etc.) levererar batteriet temporärt extra kraft till den elektriska utrustningen. Men under normal körning laddar generatorn upp batteriet igen till dess ursprungliga styrka.

När motorvarvtalet ändras konstant enligt körförhållandena ändras även hastigheten i vilken generatorn roterar, och i samband med detta spänningen som genereras. Det är därefter generatorn som kontrollerar och levererar den lämpliga spänningen till olika elektriska laster, och säkerställer att batteriet är laddat.

Vad kan gå fel och hur du löser det

Batteriet måste vara fulladdat (12,6 V eller över) och batterikablar, terminaler och hölje måste vara rena och i gott skick. Börja med en visuell inspektion och prestandatest innan laddsystemet inspekteras.

Att kontrollera spänningsfall på den positiva och negativa sidan ger hjälpfulla tips för att hitta dolda problem som kan orsaka problem i laddningssystemet. Spänningen flödar alltid genom vägen med lägst motstånd. Om det finns högt motstånd någonstans på den positiva eller negativa sidan bör detta kunna detekteras via en multimeter.

Om spänningsavläsningen är högre än 0,2 V vid spänningsfallstest på positiva sidan (utgångskrets) indikerar detta att det finns en överflödig resistans någonstans på den positiva sidan. Kontrollera att alla ledningar och anslutningar/terminaler är hela, rena och korrosionsfria.

Om en spänningsavläsning högre än 0,2 V observeras vid spänningsfallstest på den negativa sidan (jordsidan) ska du säkerställa att alla jordanslutningar och kontaktområdet är rena och korrosionsfria. Kontrollera även att det inte finns trasiga, lösa eller saknade jordflätor/kablar mellan motor och chassi.

Om en spänningsavläsning på mindre än 0,2 V observeras under dessa spänningsfallstester ska ytterligare elektriska tester utföras.

Vad är generatorns utgångsström?

Reglerad spänningsinspektion – Kör motorn vid cirka 2 000 rpm och kontrollera den reglerade spänningen vid generatorns utgångsterminal (B+) när strömutgången når cirka 10 A (se angivna teststandarder och värden från den aktuella fordonstillverkaren).

Utgångsspänningsmätning – Ställ in strålkastarna till helljus, fläkten till hög och så vidare och mät därefter utgångsströmmen vid ett motorvarvtal på cirka 2 000 rpm. Strömmen bör ligga vid eller över angivna standardvärden från den aktuella fordonstillverkaren.

Försiktighet: Standardvärdena skiljer sig åt beroende på fordonstillverkare. Se lämplig servicemanual från fordonstillverkaren för specifik information om generatorspecifikationer.

Är säkringar eller smältsäkringar öppna?

Kontrollera säkringarna i samtliga säkringsboxar. En öppen säkring indikerar kretsproblem som kan påverka laddkretsen. Det kan även finnas flera smältsäkringar som kontrollerar batterispänningen till fordonets elkrets. Om en smältsäkring är öppen kommer matningsspänningen att helt förloras till alla elsystem eller till elkretsen/elkretsarna som den öppna säkringen kontrollerar. Kontrollera ägarmanualen eller fordonstillverkarens servicemanual för placering av varje smältsäkring.

Ligger generatorns drivremsspänning inom specifikationen?

Kontrollera spänning och skick för generatorns drivrem.

Om drivremmen är för lös kommer den att glida runt remskivan och leda till att generatorn laddar oregelbundet eller inte alls. Om den sitter för hårt kan skador på de interna lagren leda till att generatorn går sönder i förtid.

Skicket på drivremmen kan även påverka överföringen av strömmen från motorvevremskivan till generatorns remskiva och förhindra att generatorn laddar batteriet korrekt. Drivremmens livslängd skiljer sig beroende på förhållandena under vilka remmen används, men rekommendationen är att byta drivremmen när generatorn byts ut.

Finns ett alternativt sätt för att kontrollera om generatorn fungerar korrekt eller inte?

Ett annat sätt att kontrollera generatorn är att använda ett portabelt oscilloskop. Att observera ”vågmönstret” kan identifiera öppna eller kortslutna dioder samt problem i statorspolen. Eventuella oregelbundenheter i vågmönstret innebär att det finns öppna eller kortslutna dioder och/eller statorlindningar. De flesta testbänkar för moderna generatorer har ett alternativ för att kontrollera vågmönstret och för att detektera defekta dioder.

Kan en generator haverera på grund av en dålig ledning/jordkontakt eller lösa anslutningar?

En dålig ledning eller jordkontakt ökar resistansen och leder till ett spänningsfall i elkretsen, detta minskar strömflödet genom laddkretsen. Detta innebär att batteriet inte kan laddas helt och korrekt, vilket leder till att generatorn fortsätter ladda det med en högre frekvens än normalt. Detta kan leda till överhettning och att generatorn går sönder för tidigt.

Ett annat vanligt problem som orsakar fel är en lös batterikabelanslutning till generatorn, vilket leder till oregelbunden eller ingen laddning, i kombination med en missfärgad och/eller ett smält terminalstift (B+).

Vad kan grundorsaken vara till upprepade generatorfel?

Det kan bero på utbrända dioder till följd av en öppen krets eller en hög resistans mellan generatorns utgång (B+) och de positiva (+) batterianslutningarna. I sådana fall kommer laddströmmen att flöda genom dioderna från en alternativ väg mot batteriet. Denna alternativa väg kommer att orsaka överflödigt strömflöde genom dioden och leda till överhettning och fel. Därför ska noggrann inspektion och spänningsfalltester utföras för att isolera eventuella problem.

En liknande effekt kan uppstå när generatorn tvingas ladda ett urladdad batteri eller när batteriet kan laddas men inte kan upprätthålla normal resistans. I sådana fall kommer generatorn att instrueras att ladda batteriet vid maxfrekvens och överbelastas under längre perioder. Detta leder till att generatorn överhettas och dioderna, statorlindningarna samt anslutningarna inuti enheten skadas och går sönder. Därför ska batteriet kontrolleras noga och bytas ut vid behov.

Vilka andra grundorsaker finns till att generatorn går sönder till följd av dåliga dioder?

En annan vanlig orsak till att generatorn går sönder till följd av en eller flera dåliga dioder i likriktaren är den omvända polariteten. Applicera därför ALDRIG omvänd polaritet till generatorn eftersom det kan leda till att dioden/dioderna exploderar, smälter eller perforeras av högt strömflöde och går sönder.

Dessutom kan dioden/dioderna även ta allvarlig skada om batteriet kopplas ur medan motorn är igång eller när fordonet startas med startkablar.

Vilka är nyckelfunktionerna vid val av en reservdelsgenerator?

Fordonstillverkare specificerar flertalet OE-artikelnummer för generatorer, vilket är anledningen till varför reservdelsleverantörer befäster OE-artikelnummer så mycket som möjligt. En bytesgenerator måste inte se likadan ut som den ursprungliga generatorn, men den måste ge en motsvarande effekt och ha samma remskivespecifikationer och gränssnittsdimensioner.

De viktigaste funktionerna är:

  • Lång livslängd och underhållsfri.
  • Regulatortypen är nyckelfunktionen på grund av spänningsregleringsegenskaperna.
  • Typ av remskiva, diameter och antalet spår.
  • Matchande gränssnittsdimensioner såsom placering av fixeringsöglor, fixeringshålsdiametrar, kabelanslutningar etc.
  • Strömkapaciteten bör uppfylla fordonskraven.


Försiktighet: Använd aldrig en generator med lägre strömeffektskapacitet för ett fordon som kräver en generator med högre effektkapacitet. Exempelvis, använd inte en generator med märkeffekt på 80 A för ett fordon som kräver en generator med en märkeffekt på 120 A eftersom detta skulle leda till att den går sönder i förtid.

DENSO generatorer

DENSO har varit banbrytande inom nya generatordesigner som kan producera mer elektrisk kraft effektivare men i form av en mindre, lättare enhet. År 2000 introducerade DENSO världens första SC-generator (Segment Conductor, segmentledare) med hjälp av en rektangulär sektionsledare i statorlindningen.

Nyckelfaktorer

Helt nya, förpackade artiklar (ingen återtillverkning) och ingen tilläggsavgift.
Sortimentet inkluderar generatorer av konventionell typ, typ III (generator med liten intern fläkt) och SC-typer.
Maximal effektivitet genom att erbjuda små, lätta enheter i kombination med de högsta uteffekterna.
Ytterligare detaljer om DENSO Aftermarket-programmet finns tillgängliga online på: www.denso-am.eu

DENSO Europe BV
Hogeweyselaan 165
1382 JL JL Weesp
Netherlands
VAT nummer: NL800734853B01

Kontaktperson

LC

Sänd till en kollega

0.031