23948sdkhjf

Smörjmedel, lim, rengöringsmedel - kemikalier är mer än du kanske tänker på i första hand

| Medlemsnyhet | Företag EcoOnline AB

Ordet kemikalier får många att tänka på labbverksamhet och färgad vätska i glasbehållare. Många verksamheter inser inte hur många kemikalier de har innan begreppet ”kemikalier” även innefattar olja, bensin, rekond, ytrengöring och rostlösning.

Kemikalier är ett samlingsnamn för kemiska ämnen och blandningar. Idag använder vi mer kemikalier än någonsin, både i hemmet och på arbetet. Vissa kemikalier kan vara farliga och därmed utgöra en fara för arbetstagarens säkerhet och hälsa. Det kan vara kemikalier som är frätande, giftiga, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande och irriterande. Det finns också kemikalier som kan orsaka cancer.

Kommer du i kontakt med smörjolja, lack, lim, gas och rengöringsmedel? Du är då i kontakt med kemikalier och ska enligt lagstiftning ha dokumentation på alla dessa produkter, riskbedöma dem och alla i verksamheten ska ha tillgång till denna dokumentation enligt svensk lagstiftning.

Från Kemikalieinspektionens hemsida: ”Den som använder kemiska produkter i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt".

Öka din kunskap och få tips och råd med hjälp av guiderna nedan. Klicka på länkarna för att ladda ner respektive guide.

Såhär läser du ett säkerhetsdatablad

Så lyckas du med ditt kemikalieregister

 

EcoOnline AB | Drakegatan 7 | 412 50 Göteborg | 031-757 8150 | info.se@ecoonline.com | www.ecoonline.se

Medlemsnyhet

Företag
EcoOnline AB

Drakegatan 7
412 50 Göteborg
Sverige
EcoOnline AB

Sänd till en kollega

0.062