23948sdkhjf

NTN-SNR hjulhastighetssensorer

| Medlemsnyhet | Företag NTN-SNR Roulements

NTN-SNR, SKAPARE av det instrumenterade hjullagret, lanserade en ny teknik på marknaden: ASB®(Active Sensor Bearing) så att den kan etableras som en VÄRLDSOMFATTANDE STANDARD.

Den tekniken gör det möjligt att ersätta så kallad passiv teknik med ”aktiv” teknik, innefattande en aktiv sensor och en tätning med en integrerad magnetisk kodare. Den senare har en serie mycket exakta nord- och sydpoler som skickar en digital signal som motsvarar hjulets hastighet. Denna lösning erbjuder ett antal fördelar, inklusive:

Signaldetektion vid låg hastighet (ner till noll)
Integration av magnetringen med lagertätningen: systemminiatyrisering
Minskat antal delar: förenklad hjulinstallation
Mer exakt datainsamling
Standardisering av komponenter


I dag är mer än 90 % av fordonen på vägen utrustade med hastighetssensorer. Sensorn mäter hjulets hastighet på den magnetiska givarens tätning eller på kugghjulet på lagret. Informationen överförs sedan till många andra system som styr fordonets dynamik tillsammans med ett brett utbud av tilläggsfunktioner såsom: ASB, ESP, ASR, hastighet, navigering, lutningslås. Förlust av ASB®-signalen kan få allvarliga konsekvenser: ABS-felindikatorn tänds på instrumentbrädan. ABS-systemet fungerar inte längre korrekt, hindrar inte längre hjulen från att låsas upp och garanterar inte längre fordonets stabilitet vid inbromsning.

Den största fördelen med NTN-SNR ASB®-tekniken är att den levererar en signal med konstant amplitud, även vid låg hastighet eller nollfart. Detta möjliggör en större precision vid användningen av hjulhastighetssignalen och förbättrar funktionen för alla system som är kopplade till den signalen.

Det finns tre olika typer av aktiva sensorer:

Active Hall-effektsensor: Sensorn består av en halvledare kopplad till en elektronisk krets. Som ett resultat producerar den växelström. Den elektroniska delen av sensorn omvandlar den analoga signalen från strömmen till en digital signal.
Active Hall-effektsensorn i kombination med en magnetisk kodtätning på hjullagret: magnetfältet genereras av nord- och sydpolerna i den magnetiska kodtätningen när de passerar framför sensorn. Kugghjulet ersätts av en magnetisk kodare.
Aktiva magnetresistiva sensorer: Denna teknik gör det möjligt att upptäcka signalen i komplexa strukturer där sensorn befinner sig på ett större avstånd från kodningstätningen.

Ett ASB®-signalfel kan ge felaktig information till systemdatorn som orsakar (ECU):

Felaktigt utlösande av ABS-systemet när bromsarna läggs i
Felaktig beräkning av enskilda hjulhastigheter i datorn: ESP-systemet kan inte längre styra fordonets riktning
Felaktig hastighetsvisning: kan medföra en betydande risk för oavsiktligt och farligt överskridande av hastighetsbegränsningen.

Det var därför logiskt att vi skulle förlänga vårt erbjudande genom att förse våra kunder med den komponent som sammankopplade vår kärnverksamhet - hjullagret - med vår expertis - ASB®-tekniken - själva sensorn!

 

 

Medlemsnyhet

Företag
NTN-SNR Roulements

European Headquarter
1, rue des Usines – BP2017
01150 Annecy Cedex
France
NTN-SNR Roulements

Kataloger mm.

Sänd till en kollega

0.065