23948sdkhjf

Hur fungerar vår nya ABS-testare och hur får du som kund njuta av vår investering?

| Medlemsnyhet | Företag Triscan A/S

På grund av den mycket positiva effekten, som vårt Triscan Test Center har på vår service gentemot kunderna och våra interna kvalitetssäkringsprocesser, fortsätter vi att investera i att utöka vår testutrustning.

På grund av den mycket positiva effekten, som vårt Triscan Test Center har på vår service gentemot kunderna och våra interna kvalitetssäkringsprocesser, fortsätter vi att investera i att utöka vår testutrustning.

För att kunna erbjuda det bredaste utbudet av ABS-sensorer på marknaden, handlar vi med mer än 23 olika tillverkare. "Vi levererar cirka 1 500 olika ABS-sensorer, som genomgår en 100% funktionskontroll i tillverkningsprocessen. Vi använder bl.a. vår interna testutrustning i utvecklingsfasen av nya sensorer för att säkerställa, att de följer OE- specifikationerna. Vi använder också testenheten till att skicka ett väldokumenterad svar till våra kunder i reklamationssaker, säger Asger Thybo Geertsen, Produktchef hos Triscan, och fortsätter: "Tekniken som används i ABS-sensorer är densamma som används vid kamaxelläges och vevaxel sensorer och vår testutrustning används i detta hänseende till samma syfte".

Två typer av ABS sensorer​
Det finns i princip två typer av ABS-sensorer. Den enklaste typen är en passiv sensor med inbyggd magnetisk spole. Denna typ kan ofta kännas genom att ha en stycke synlig metall på sensorhuvudet. Tillsammans med en roterande ABS-ring med tänder, genererar sensorn en sinuskurva när den anslutas till ett oscilloskop. Denna typ av sensor finns med både 2 och 3 ledningar och i sistnämnda versionen används den tredje ledningen enbart till ljudisolering.  
 
Mekaniker felsöker ofta på passiva ABS-sensorer genom enbart att mäta sensornas motstånd med hjälp av en multimeter. Men i verkligheten kräver det också en mätning av magnetspolens förmåga att generera ett magnetfält/induktion, för att avgöra huruvida den fungerar korrekt. Induktion mäts i milihenry (mH) och det finns speciella multimetrar, som kan mäta induktion. Felsökning baserad enbart på motståndsmätning kan dessutom felaktigt få mekaniker att tro, att andra delar av ABS-systemet är defekt - till exempel en ABS-ring eller ABS-modulen.
 
Den andra typen av ABS-sensor använder hall effect chips och finns i två versioner - det aktiva och det induktiva. Den aktiva använder en magnetisk ABS-ring och den induktiva använder en traditionell ABS-ring med tänder. Båda typerna levererar en fyrkantig signal på ett oscilloskop, och ingen av dessa typer kan som utgångspunkt diagnostiseras med en multimeter. Med ett oscilloskop är det däremot möjligt att verifiera avläsningen av hastighet och tänder. Även en magnetisk kortläsare kommer alltid att avslöja om en enskild tand är defekt på ABS-ringen. 
 
VISSTE DU ATT:​

  • Alla tillverkare av OE-sensorer använder hall effect chips tillverkat från antingen Allegro, Infinion, Melexis eller Honeywell?
  • Vi använder originala hall effect chips i våra sensorer? Med hjälp av röntgenfotografering fastlägger vi tillverkarens fabrikat och artikelnummer på chipset i den originala sensorn.

 
Den passiva sensors egenskaper och svaghet​
Passiva sensorer är inte utbredd längre eftersom de vid stora temperatursvängningar ger en instabil signal. Moderna hjälpsystem som ESP, TPMS kräver en mer stabil signal än den passiva sensor kan leverera. För passiva sensorer är de kritiska värden VPP (Voltage Peak to Peak), motståndet och induktionen (Rising Edge och Falling Edge).

Den aktiva sensors egenskaper och styrka
Den aktiva sensorn med hall effect chip, som är den mest använda, ger däremot en mer stabil signal vid både höga och låga temperaturer. Den är därför mycket bättre för användning med ESP-, TPMS-system. Här är de kritiska värden: Pulsvidd, Vmax, Vmin och frekvens.

Bilar utrustade med parallell parkeringsassistent använder några speciella hall effect chips, som kan räkna tänder och bestämma hjulets rotationsriktning. Informationen används för att exakt beräkna avståndet som bilen avverkar och används med informationen från bl.a. parkeringssensorerna till automatiskt att parallelparkera bilen.

Hur testar man ABS-sensorer?
För att testa om ABS-sensorn fungerar korrekt, är det alltid jämfört med en original sensor. Två av de viktigaste parametrarna är spänningsnivå och duty cycle. Spänningsnivån berättar om signalkvaliteten är stark nog och duty cycle berättar om sensorn kan mäta rotation. De utförda mätningarna bifogas som dokumentation och svar till kunden.

Medlemsnyhet

Företag
Triscan A/S

Engmarken 11
8220 Brabrand
Danmark
Triscan A/S

Sänd till en kollega

0.08