23948sdkhjf

Män, yrke och cancer - movemberkampanj

| Medlemsnyhet | Företag EcoOnline AB

Ett oacceptabelt högt antal män får cancer av sitt arbete. EcoOnline stöttar movember och vill uppmärksamma det dystra förhållandet mellan män, yrke och cancer.

Idag vet vi att asbest, kvarts, bensen, krom, nickel, formaldehyd, trädamm och joniserande strålning har cancerframkallande egenskaper. Ökad kunskap om cancerframkallande faktorer har lett till ett ökat fokus på att förbjuda, begränsa och reglera många av de farligaste ämnena under de senaste decennierna. Trots det exponeras arbetstagare ofta för cancerframkallande ämnen. I en undersökning av 2109 verksamheter, genomförd av EcoOnline, rapporterar nästan 37 procent att det finns cancerframkallande eller mutagena ämnen på arbetsplatsen.

Utsatta yrken
Personer som arbetar inom bygg, anläggning, betong, cement och isolering har en ökad risk för att få cancer jämfört med övriga befolkningen. Andra yrken som också har en förhöjd risk att få cancer är brandmän, sjömän, motorreparatörer, kran- och hissoperatörer, lastbilschaufför och operatörer av andra stationära och motoriserade fordon.

Anledningen är att många med dessa yrken exponeras för cancerframkallande ämnen så som kvarts, bensen, krom, nickel, formaldehyd och joniserande strålning. Det finns också ett tydligt samband mellan ökad luftförorening och lungcancer. I vissa yrken finns både partiklar och ämnen som dieselutsläpp, lösningsmedel och metaller i luften som bidrar till en ökad cancerrisk. Dessutom möter vissa fortfarande asbest i sitt arbete. 

 Arbetsgivarens ansvar
Det kan ta 20–30 år från exponeringen tills dess att man blir sjuk i cancer. Därför är det många arbetsgivare och arbetstagare som inte vet att eventuell sjukdom kan bero på att de hanterar eller har hanterat farliga ämnen i arbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att ha kontroll på verksamhetens farliga ämnen och föra register över alla som exponeras för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

Register för exponerade arbetstagare
Exponeringsregister är att register för arbetstagare som är eller kan bli exponerade för cancerogena och mutagena ämnen.

Syftet med registret är att arbetsgivaren ska ha en överblick över arbetstagare som är eller kan utsättas för skadliga förhållanden. Registret ska kunna användas för att utreda om det finns ett samband mellan arbetet och en sjukdom, därför ska registret bevaras i 40 år efter det att exponeringen skedde.

Registret fungerar även för dem som arbetar med bly och blyföreningar eller farliga material vid bergsprängning samt de som utsätts för damm med asbestfibrer, biologiska ämnen eller joniserande strålning. Läs mer om lagstiftningen här

 

EcoOnline stöttar cancerfonden
Under november skänker EcoOnline upp till 1000 kr till cancerfonden för varje sålt kemikalie-/exponeringsregister och anmälan till Utbildning/Miljö-och Kemidagarna. Vill du veta mer? 

Välkommen att kontakta oss via EcoOnline.se/Movember

Medlemsnyhet

Företag
EcoOnline AB

Drakegatan 7
412 50 Göteborg
Sverige
EcoOnline AB

Sänd till en kollega

0.075