Sveriges fräschaste verkstad

Tänk på att alla fält i nomineringen måste vara ifyllda, annars registreras inte ditt bidrag.

Glöm inte att ladda upp bilder på verkstaden. Utan bilder är nomineringen ofullständig. Tävlingsbidraget ska innehålla minst tre och max fem bilder på samma verkstad.

Klicka på "Submit" när du är klar. Händer inget har du missat att fylla i något fält.

Om allt gått rätt till får du ett meddelande om att nomineringen är mottagen.

Verkstaden bör ha:

  • Policy-dokument på plats och som efterlevs gällande arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald
  • Personalliggare som fylls i som de ska
  • Certifierad enligt branschstandarden Godkänd Bilverkstad, alternativt likvärdig certifiering
  • Rätt utbildad personal
  • Certifiering och besiktning av fordonslyftar, verktyg, portar etc
  • Snyggt och fräscht i kundmottagningen, på kontor och i verkstaden
  • Kundnöjdhet