Motormagasinet – för den som vill följa branschen

Motormagasinet är branschens ledande, oberoende nyhetskälla i tryck och digitalt. Här får du information och inspiration om allt som händer i fordonsbranschen.

Den tekniska utvecklingen går rasande fort och vi står inför en genomgripande omställning av fordonsflottan, med nya typer av drivsystem och helt nya former för ägande och att ha tillgång till bil. Kraven ökar på landets fordonsverkstäder och det krävs allt mer kunskap, ny typ av utrustning och olika former av kvalitetssäkring
och -uppföljning.

Allt detta och mycket mer därtill berättar vi om i Motormagasinet. Vi
kommer ut som tidning varje vecka, både i tryck och som e-tidning.

Dessutom finns vi på nätet genom den välbesökta webbsidan motormagasinet.se, i sociala medier och i nyhetsbrev två gånger per vecka.

Genom Motormagasinets alla kanaler, i tryck, på webben och i nyhetsbreven, får du heta nyheter, reportage från branschföretag, tekniska beskrivningar och fördjupningar i ett eller flera teman, allt skrivet av våra initierade reportrar.

Vill du hålla dig välinformerad om vad som händer i branschen – då ska du följa Motormagasinet!