Produktkategori: Kundnöjdhet

Nöjd-Kund-Index (NKI) med Net Promotor Score (NPS) ger en god bild av hur dina kunders nöjdhet och lojalitet ser ut. Med Midmans verktyg skickas ett sms till kunderna efter varje verkstadsbesök där de bjuds in att delta i undersökningen. Svaren samlas in digitalt och undersökningen är snabb och enkel att besvara.

Fritextkommentarerna ger möjlighet till att se mönster och så kallade ”early warnings” innan det är för sent med förbättringsåtgärder. Verkstaden får direkt feedback via e-post för de kunder som är missnöjda eller lämnat fritextkommentar.


Produktkategori: Diagnos

Vi på Elektro Partner är bilverkstädernas sparringpartner. Vi levererar en rad tjänster som hjälper verkstäderna att snabbt och effektivt serva och reparera kundernas bilar. Vi har över 10 000 fasta användare, och verkar över hela Skandinavien

Service är vårt varumärke hos oss på Elektro Partner ApS. Vi säljer i första hand data och verktyg för reparationer av fordonets elsystem. Men samarbetet stannar inte där. För att ytterligare stärka samarbetet har vi ett hotlinecenter, en EDB- och en serviceavdelning som alla våra kunder har möjlighet att få tillgång till!


Produktkategori: Utbildning

Bergstrands utbildningar startade för att förändra utbildningsbranschen. Vi ville skapa utbildningar som svarar mot företagens konkreta behov och som ger våra elever viktiga jobb. Idag är vi en stabil utbildningskoncern med utbildningar i toppklass. Vi är inte störst, men vi fortsätter att vara ledande.


Produktkategori: Luft och Vätskehantering

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar och tjänster inom pumpning, mätning, dosering och utsug för fordonsverkstäder, tillverkande industri och gruvnäringen. Vi erbjuder kundanpassade lösningar för en bättre och säkrare arbetsmiljö, förenklad administration och ökad lönsamhet.

I vårt erbjudande ingår ett totalkoncept bestående av allt från produkter och system till installation, utbildning och service.

Vidare ingår kontrollsystem som bidrar till effektivare administration, kontrollerat kassaflöde och förbättrad kvalitetsuppföljning. För marinor och verkstäder i känsliga miljöer har vi utvecklat speciallösningar som gör det möjligt att hantera miljöfarliga vätskor och oljor på ett säkert och arbetsmiljömässigt bra sätt. Vår kunskap och långa branscherfarenhet är också en del i vårt affärserbjudande. Vi bidrar med expertkunskap i samband med ombyggnation och nybyggnationer av fordonsverkstäder. Vi kan agera rådgivare gällande frågor som rör exempelvis tillståndsansökningar och kontrollkrav.


Produktkategori: Batterier

Clarios är världsledande på området för avancerad energiförvaring. Vi jobbar med våra kunder för att uppfylla de ökande marknadskraven på smartare applikationer på global nivå. Vår 16 000 man starka personalstyrka utvecklar, tillverkar och distribuerar en portfölj med ny batteriteknik för praktiskt taget alla fordonstyper. Teknik som levererar unikt hållbar prestanda för nästa generations fordon och erbjuder pålitlighet, säkerhet och komfort i vardagen. Vi skapar mervärde längs hela leveranskedjan och bidrar till utvecklingen av samhällena vi tjänar och planeten vi alla bor på.

Som en av undertecknarna av FN:s Global Compact 2020 är Clarios djupt engagerad i att anpassa våra strategier och vår verksamhet efter universella principer som fokuserar på mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruptionsfrågor.

Clarios är ett dotterbolag till Brookfield Business Partners, ett affärsservice- och industriföretag vars fokus är på att äga och driva högkvalitativa verksamheter som gagnas av hinder för inträde på marknaden och/eller låga produktionskostnader.


Produktkategori: Däck

Vi har passion för däck, fälgar och fordon. Det har lett till att vi i dag är en av Sveriges största aktörer inom däckbranschen, en oberoende kedja och 100% medlemsägd av våra verkstäder i Sverige. Sedan 2002 har kedjan vuxit från 10 till idag över 160 verkstäder, från Ystad i söder till Kalix i norr. Som en stark oberoende specialist med ett stort hjärta – utmanar vi allt som andra tar för givet.
Det gör att vi fortsätter vårt arbete med att stärka en redan mycket stark position på marknaden, och står för att våra kedjemedlemmar också ska bli stärkta i sitt närområde.

Produktkategori: Verkstadsinredning

Modern järnhandel med stort utbud och prisvärda produkter

Verktygsboden är en av Sveriges största aktörer inom verktyg och maskiner. Vår strävan är att tillhandahålla ett komplett utbud inom verktyg och tillbehör för såväl proffs som hemmafixare. Till så billiga priser som möjligt. Företaget har idag en unik sortimentsbredd med mer än 100 inarbetade varumärken som sträcker sig över flera områden som elverktyg, tryckluftredskap, svets, metallbearbetning och lyftredskap. Verktygsboden har också två egna varumärken – PELA och Pratts. Från vår butik i Borås tillhandahåller vi produkter från den lilla skruven till den stora maskinen. Via vår webbutik och centrallager kan vi även förse kunder med varor till hela Sverige.


Produktkategori: AC servicestationer

WAECO drivs av innovativ kraft och engagemang, och med över 30 år i branschen har företaget utvecklats till en teknologisk ledare inom klimatanläggningar för fordon. Genom att ha en kontinuerlig teknisk dialog med bilindustrin och eftermarknaden är vi bekanta med viktiga kvalitetsstandarder och utvecklar våra produkter därefter.