23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Branschkrav och validering ska stärka motorbranschen

| Medlemsnyhet | Företag Transportföretagen TF AB

Transportföretagen har i samarbete med fackförbunden IF Metall, Kommunal och Målarna tagit fram branschkrav och valideringsmodeller för flera yrkesroller inom fordonsteknik.

Branschkraven ska kunna användas för kompetenskartläggning av befintlig personal och tydliggöra behov av riktade fortbildningsinsatser. De ska även kunna användas för att säkerställa rätt kompetens på arbetsplatsen.
Branschkraven ska tydliggöra vilken kunskap som behövs för att vara anställningsbar för en viss yrkesroll, till exempel bussmekaniker eller personbilsmekaniker.

”Validering underlättar för både arbetstagare, myndigheter och skolor genom att klargöra vilka kunskaper som förväntas. Men att stödja och stärka individen i utvecklingen av sitt yrkeskunnande är själva huvudsyftet med validering”, säger Maria Sjölin Karlsson, regionalt verksamhetsansvarig inom kompetensförsörjning på Transportföretagen.

”Vi ser positivt på att vi gemensamt med Transportföretagen har tagit fram en valideringsmodell som vi ser stora möjligheter med, både vid nyrekrytering till branschen och för möjligheten till utvecklingen av våra medlemmar på arbetsplatserna”, säger Lina Skoglund, IF Metall.

Branschvalidering baseras på de grundläggande branschkraven. Syftet med validering är att kunskaperna ska bli erkända oavsett hur de har förvärvats. Saknas det en viss kunskap kan man med hjälp av en validering förkorta sin utbildning och endast läsa in det som behöver kompletteras för att nå det aktuella branschkravet.

”För arbetsgivaren är valideringen ett sätt att säkra att rätt kvalifikation finns i företaget samt att kartlägga de utvecklingsbehov som finns. Vid en validering är det alltid individen som äger resultatet. När en arbetsgivare genomför validering av anställda ska alltid mål och syfte vara klart uttryckt och det ska finnas en överenskommelse om vem eller vilka som har rätt att ta del av valideringens resultat. Det är viktigt att man har kommit överens med det lokala facket innan beslut om genomförande av validering”, säger Maria Sjölin Karlsson.

Valideringen innebär att man testar teoretiskt och praktisk för en yrkesroll. Om den som valideras har alla kunskaper som krävs, erhålls ett kvalifikationsbevis. Saknas en viss kunskap erhålls istället ett intyg på vilka kompletterande kunskaper som behövs för att klara en yrkesroll fullt ut. Beviset eller intyget visar kan sedan visas upp för arbetsgivaren vid en jobbansökan.

En yrkesbedömare och testcenter måste också genomgå vissa kvalitetssäkringssteg för att få utföra en branschvalidering. Det innebär kontroll av behörighet och rätt kvalifikationer hos yrkesbedömaren. Även själva testcentret behöver uppfylla vissa krav enligt kvalitetsledningssystemet. Detta för att säkerställa att en validering sker på ett likvärdigt och korrekt sätt, oavsett av vem och var en validering genomförs.

En validering tar cirka 1,5–2 dagar. Validanden genomför först ett teoretiskt prov som är webbaserat. Därefter genomförs ett praktiskt prov som är baserat på en service av ett fordon. Det finns möjligheter för Transportföretagens medlemsföretag inom motorbranschen att ackreditera sig som testcentra med egna yrkesbedömare.

”Ett företag som är testcenter för validering kan även använda branschvalideringen i sitt arbete med kompetenskartläggning på befintlig personal vilket förhoppningsvis kan hjälpa företaget att ringa in en riktad fortbildning för de anställda”, avslutar Maria Sjölin Karlsson.

Att bli ackrediterat testcenter med yrkesbedömare är förenat med en kostnad. Detta för att säkerställa att kvalitén på systemet ska upprätthållas och för att ha möjlighet att utbilda och kontrollera verkstäderna där valideringen ska genomföras.

Det finns flera aktörer som anmält sitt intresse att under 2021 bli möjliga ackrediterade testcentra.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Transportföretagen TF AB

Fack 1624
FE 965
751 75 Uppsala
Sverige
Transportföretagen TF AB

Sänd till en kollega

0.062