23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Regeringens beslut om validering saknar viktig pusselbit

| Medlemsnyhet | Företag Transportföretagen TF AB

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som syftar till att öka antalet valideringar i Sverige. Transportföretagen välkomnar initiativ som underlättar validering men vi saknar kopplingen till branschvalidering.

Enligt propositionen som regeringen nu beslutat om ska nu det finnas en kommunal skyldighet att erbjuda en inledande kartläggning. Huvudmannen ska även vara skyldig att se till att en elev i komvux erbjuds validering – förutsatt att eleven behöver det och valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser eller nivåer som bekostas av elevens hemkommun.

- Validering är ett viktigt verktyg för att synliggöra kompetenser och därmed öka träffsäkerheten i matchningen på arbetsmarknaden. Sett till att transportbranschen har stora rekryteringsbehov är initiativ som stimulerar validering mycket välkomna, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning.

Transportföretagen har under lång tid funnits med i arbetet med validering.
- Vi har under flera år ägnat validering stor uppmärksamhet. Dels genom att tillsammans med övriga näringslivet delta i den politiska dialogen kopplad till validering, och dels genom att ta fram egna valideringsmodeller.

- Dagens proposition saknar kopplingen till de valideringsmodeller som vi – men även många andra branscher – har utvecklat. Vi liksom näringslivet i övrigt får nu jobba för att dessa branschvalideringsmodeller får större genomslag och nyttjandegrad inom ramen för det system som föreslås i propositionen, avslutar Caj Luoma.

Med validering avses ”en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.” Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Transportföretagen TF AB

Fack 1624
FE 965
751 75 Uppsala
Sverige
Transportföretagen TF AB

Sänd till en kollega

0.112