23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Glödstift och utsläpp: dina frågor besvarade

| Medlemsnyhet | Företag DENSO Europe BV

Regeringar, förare och biltillverkare är mer medvetna än någonsin tidigare gällande behovet av att minska fordonsutsläppen. Vi är fortfarande inte riktigt nära den utbredda användningen av nollutsläppsfordon –

...men under tiden kan åtgärder vidtas för att säkerställa att de motorer vi använder är så effektiva som möjligt. Den här artikeln tar upp glödstiftets roll och dess betydelse för att minimera miljöpåverkan.

1. Vilken är kopplingen mellan glödstift och utsläpp?

I en dieselmotor uppnås förbränning genom att komprimera luften i förbränningskammaren. Den komprimerade luften höjer temperaturen, bränsle tillsätts för att initiera förbränningscykeln och driver motorn.

Under förbränningsprocessen kommer inte allt bränsle att förbrännas om förbränningscykeln inte uppnår den temperatur som krävs. Det oförbrända bränslet blir till kolpartiklar, som släpps ut i atmosfären via avgaserna och är skadliga för miljön.

För att undvika denna situation används glödstift för att värma upp luften och säkerställa att rätt temperatur uppnås, så att allt bränsle förbränns och de skadliga utsläppen minskas.

Glödstift spelar också en annan viktig roll för att minska utsläppen – de tillhandahåller värme till dieselpartikelfiltret (DPF) med jämna mellanrum, vilket bestäms av motorstyrenheten (EMS).

Alla nya dieselbilar är utrustade med ett DPF, vilket förhindrar att giftiga sotpartiklar släpps ut från en bils avgaser genom att samla upp dem och periodvis utsätta partiklarna för höga temperaturer för att förbränna dem och omvandla dem till ofarlig aska. Detta är känt som DPF-regenerering.

Om en bil körs i höga hastigheter under en längre sträcka (till exempel på motorväg) räcker det kontinuerliga och stabila värmeflödet från avgaserna för att rensa DPF. Värmen kommer att förbränna eventuella oförbrända rester av sotpartiklarna. Men om bilen körs i låga hastigheter, ofta stannar och startar, som till exempel i stadstrafik, finns det inte tillräckligt med värme för DPF-regenerering.

I det här fallet kommer ECU att aktivera glödstiften och sprutar in ytterligare bränsle i motorn, vilket tänder och värmer upp DPF för att möjliggöra regenerering.

Problem kan ibland uppstå om resan är för kort, då regenereringsprocessen kanske inte kan slutföras. De senaste glödstiften, till exempel stift med omedelbar uppvärmning, minskar sannolikheten för att detta händer då de snabbt kan nå de erforderliga temperaturerna, vilket i sin tur minskar regenereringstiden.

2. Vilken roll har styrenheten för glödstift?

Glödstiftens styrenhet tolkar information från motorns styrenhet (ECU) för att reglera glödstiftens drift och optimera motorns prestanda. Den avgör när glödstift ska tas i drift och hur mycket elektrisk ström som används (vilket i sin tur avgör temperaturen).

Detta är en hårfin balans, så om ett glödstift inte är på länge nog eller inte uppnår rätt temperatur, kommer bränsleblandningen inte att antändas effektivt. Men om ett glödstift är på för länge, eller blir för varmt, kan det skadas, vilket i sin tur riskerar att skada motorn. 

3. Vissa glödstift har en utökad eftervärmningsfunktion. Hur bidrar detta till att minska utsläppen?

Utökad eftervärmningsfunktion innebär att glödstiften är aktiva före, under och 60-180 sekunder efter förbränningscykeln. Detta säkerställer att förbränningsprocessen avslutas helt, där all luft och bränsle förångas och inga skadliga kolpartiklar släpps ut.

4. Vad är fördelen med att använda glödstift gjorda i keramik i motsats till andra material?

Keramiken som används i glödstift är halvledare. Det betyder att de har både elektriskt isolerande och elektriskt ledande egenskaper. Keramiska glödstift har snabba uppvärmningstider, långvarig värmebeständighet och hög värmeresistens, vilket bidrar till lägre utsläpp.

5. Vad är ett dubbelspoligt glödstift med direkt uppvärmning? Hur skiljer de sig från keramiska glödstift?

En dubbelspoligt glödstift med direktuppvärmning har en värmespole och en reglerande spole integrerade i sin sond. Detta hjälper den att värmas upp mycket snabbare än ett keramiskt glödstift, vilket förbättrar ytterligare motorns effektivitet och sänker utsläppen.  

6. Hur kan förare och verkstadstekniker säkerställa bra glödstiftsprestanda för att kontrollera utsläppen?

Förare: Använd bränsle av god kvalitet.
Se upp för svart/blå eller vit rök som kommer från avgaserna – ta bilen till en verkstad omedelbart om detta upptäcks.

Håll utkik efter DPF-varningslampan – kör bilen till en verkstad omedelbart om detta upptäcks.
Verkstadstekniker:

Genomför regelbundna kontroller av hela tändsystemet, inklusive glödstift, glödstiftets kontrollmodul, glödstiftets reläsystem, bränslepumpar och insprutare, EMS och batteri.
Innan du installerar ett nytt glödstift, rengör glödstiftets fäste noggrant för att eliminera eventuella kolavlagringar.

7. Vilken framtida utveckling kan påverka glödstift och utsläpp?

Framtiden för dieselmotorer och glödstift är oförutsägbar – många OEM-tillverkare har vänt sig från att utveckla dieselmotorer till förmån för andra bränslen som t.ex. elektricitet. Men för att göra dieselmotorer mer effektiva utvecklas tunnare och längre glödstift. Tunnare glödstift resulterar i snabbare uppvärmningstider, vilket förbättrar starterna av motorn och minskar utsläppen genom fullständig förbränning och DPF-stöd.

 8. Om DENSO-glödstift 

DENSO har länge varit ett ledande namn inom OEM-bilteknik. Som den största tillverkaren av fordonskomponenter satsar vi idag kontinuerligt på investeringar inom FoU för att hjälpa världens främsta biltillverkare att skapa allt mer hörsamma, effektiva och pålitliga fordon.

DENSO Aftermarket har ett glödstiftsprogram för alla märken av OEM-kvalitet. Från en överlägsen startprestanda till förlängda eftervärmningstemperaturer, erbjuder DENSO:s glödstift ett komplett val. Programmet omfattar alla aktuella glödstiftsteknologier inklusive enkelspole, dubbelspole, utökad eftervärmning, keramisk och omedelbar uppvärmning.

Besök DENSO eftermarknads webplats: https://www.denso-am.eu/ 

Medlemsnyhet

Företag
DENSO Europe BV

Hogeweyselaan 165
1382 JL JL Weesp
Netherlands
DENSO Europe BV

Sänd till en kollega

0.079