23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Förbered dig inför sommaren!

| Medlemsnyhet | Företag DENSO Europe BV

När nu vädret i hela Europa börjar bli varmare och fler människor ger sig ut på vägarna, innebär det att luftkonditioneringssystem som stått stilla hela vintern börjar användas igen.

Precis som alla andra bilkomponenter kan även luftkonditioneringssystemet börja krångla. Ofta beror det på ett eller flera fel i A/C-kompressorn. Att förstå hur man identifierar tecken på fel i A/C-kompressorn och att ha de reservdelar och den kunskap som krävs för att åtgärda dessa fel, är en viktigt del av arbetet för en tekniker under den här tiden på året.

Vad är en A/C-kompressor?

 A/C-kompressorn är en väsentlig del av fordonets luftkonditioneringssystem. När luftkonditioneringssystemet slås på börjar kompressorn pumpa gasformigt köldmedium genom kondensorn, där det omvandlas från gas till vätska. Torken avlägsnar eventuella föroreningar och fukt från köldmediet, innan det transporteras vidare genom expansionsventilen. Slutligen flyttas köldmediet till förångaren, där det kyler ner luften.

 En fullt fungerande A/C-kompressor är avgörande för att luftkonditioneringssystemet ska ge ett bra resultat. Är A/C-kompressorn skadad eller felaktig kan händelsekedjan som beskrivs ovan helt enkelt inte genomföras.

 Varför går A/C-kompressorer alltid sönder på sommaren?

 Det är inte alltid fallet att A/C-kompressorer går sönder på sommaren. Däremot blir ofta eventuella fel uppenbara då, när man slår på ett luftkonditioneringssystem som har stått vilande under en lång tid.

 Som alla fordonskomponenter har även A/C-kompressorer en begränsad livslängd. Dock kan det ibland vara svårt att fastställa exakt hur lång denna livslängd är, eftersom man kör olika beroende på terräng och säsong. Miltal spelar också in: ett högre miltal kan leda till ökat slitage på alla bildelar och i synnerhet på A/C-kompressorn. Det första tecknet på en felaktig kompressor är ofta en minskning i mängden kall luft som släpps ut från luftkonditioneringssystemet.

 Korrekt användning och regelbunden service av luftkonditioneringssystemet kan förlänga A/C-kompressorns livslängd. I de flesta bilar används luftkonditioneringssystemet för uppvärmning och kylning, samt för ventilation. Om A/C-systemet inte används för något av dessa ändamål under längre tidsperioder kan fel uppstå. För att säkerställa en effektiv drift året om bör bilister därför uppmanas att köra luftkonditioneringssystemet i minst 10 minuter varje månad.

 Ett annat tecken på att något är fel är att ett (skrapande) ljud hörs från A/C-kompressorn eller luftkonditioneringssystemet. Det kan tyda på en otillräcklig mängd köldmedium, något som ofta är leder till komponentfel. 

Vad orsakar fel i A/C-kompressorn?

Fel i A/C-kompressorn kan orsakas av allt från bristande underhåll till säsongsbetonade körförhållanden. Nedan följer några av de vanligaste orsakerna till fel som uppstår i A/C-kompressorn ...

 Felaktig smörjning

Alla mekaniska system i ett fordon kräver korrekt smörjning och kompressorer är inget undantag. Varje gång metalldelar roterar eller glider utsätts de för slitage och betydande värmeuppbyggnad. Smörjning hjälper till att säkerställa en god funktionalitet och lång livslängd.

 Felaktig smörjning – eller ingen smörjning alls – kommer att innebära en belastning på luftkonditioneringssystemet och leda till att A/C-kompressorn går sönder. Ett komplett kompressorbyte kan bli dyrt. Rekommendera därför att dina kunder regelbundet utför service på luftkonditioneringssystemet, samt smörjer A/C-kompressorn efter anvisningar. På så vis kan de undvika oväntade reparationskostnader.

 Smutsiga eller skadade spolar

 Under sommaren är vägytorna ofta dammiga, vilket leder till att mängder av små partiklar flyger omkring i luften. När dessa partiklar ansamlas på kondensorspolarna klarar luftkonditioneringssystemet inte av att driva ut den mängd värme som behövs. Det innebär att A/C-kompressorn kommer att utsättas för hög termisk belastning när den försöker kyla ner kupén. Om A/C-kompressorn överhettas kan det leda till ett den går sönder och måste bytas ut helt.

 Partiklar inuti systemet

Om partiklar förekommer inuti ett luftkonditioneringssystem kan det bero att utloppsslangen (tillverkad av gummi) har börjat falla sönder. När dessa gummipartiklar flödar genom luftkonditioneringssystemet kan det orsaka blockeringar. I värsta fall innebär en sådan blockering att köldmediet och oljeblandningen inte når fram till A/C-kompressorn, vilket i sin tur leder till att A/C-kompressorn går sönder. 

För liten mängd eller fel typ av köldmedium

I de flesta bilar idag används köldmedium typ R134a för att få luftkonditioneringssystemet att blåsa kall luft. Sedan januari 2017 är alla nyproducerade fordon inom EU, av miljöskäl, utrustade med köldmedium typ R1234yf. Mängden köldmedium i ett fordons luftkonditioneringssystem bör hållas på en konstant nivå. När det inte finns tillräckligt med köldmedium i luftkonditioneringssystemet kommer den termiska belastningen på A/C-kompressorn att öka, och i slutänden riskera att gå sönder. 

 Vad utmärker DENSO?

DENSO är världsledande inom tillverkning och distribution av luftkonditioneringssystem och A/C-kompressorer. De är förstahandsvalet för flera av de främsta fordonstillverkarna, bland annat Audi, BMW, Toyota och Volkswagen. Vid produktionen av sitt eftermarknadssortiment använder sig DENSO av samma förstklassiga tillverkningsprocesser och tekniker. Det innebär att tekniker alltid kan förvänta sig optimal prestanda när de väljer DENSO.

DENSOs omfattande eftermarknadssortiment av OE-kvalitet innebär att tekniker över hela världen enkelt kan underhålla eller byta ut A/C-kompressorer.

Besök DENSO eftermarkandshemsida på följande länk: https://www.denso-am.eu/

Medlemsnyhet

Företag
DENSO Europe BV

Hogeweyselaan 165
1382 JL JL Weesp
Netherlands
DENSO Europe BV

Sänd till en kollega

0.094