23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

DENSO utforskar fastsolidelektrolyscellsteknik (SOEC) för produktion av grön vätgas

Genom ett pilotprogram planerar DENSO Corporation använda en SOEC*1 (fastsolidelektrolyscell) – en egenutvecklad enhet som producerar grön vätgas genom elektrolys av högtemperaturånga – för att på så vis bidra till strömförsörjningen och öka hållbarheten i sin tillverkning

Pilotprogrammet, som kommer att genomföras vid DENSO:s Hirose-anläggningen i Japan, omfattar ett verifieringstest där den producerade gröna vätgasen används i ett prototypströmkort*2. Programmet kommer påskynda företagets tekniska utveckling med målet att uppnå koldioxidneutralitet senast 2035. 


För att säkerställa att detta mål uppfylls driver DENSO aktivt initiativ inom tre nyckelområden: Monozukuri (tillverkning), mobilitetsprodukter och energianvändning. Användningen av vätgasenergi är avgörande för att uppnå koldioxidneutralitet, eftersom vätgas inte släpper ut koldioxid vid förbränning och kan generera betydande mängder energi. 


För att kunna etablera en vätgasförsörjningskedja engagerar DENSO sig i den tekniska utvecklingen kopplad till produktion, lagring, transport och användning av vätgas. Som en del av dessa ansträngningar kommer Hirose-anläggningen – som är företagets modellanläggning för användning av vätgas inom halvledartillverkning – genomföra en verifiering av produktionen av grön vätgas. Verifieringen kommer utföras med hjälp av SOEC-teknik och dess tillämpning inom tillverkning. 
 
Vid vätgasproduktionen kommer DENSO använda sin SOEC-enhet. Denna enhet kan producera grön vätgas via elektrolys genom att upprätthålla en konstant hög temperatur på cirka 700 °C. Enheten omfattar olika tekniker som härrör från fordonskomponenter, t.ex. termisk hantering för kontroll av invändiga temperaturer, keramisk teknik för en effektiv elektrolys vid höga temperaturer och ejektorteknik*3, som återvinner oreagerad ånga inuti enheten. 


När det gäller användningen av vätgas kommer den gröna vätgas som produceras av SOEC användas i prototypströmkorten. I synnerhet gäller detta under den lödningsprocess man använder för att montera strömkortens komponenter, en process i vilken man traditionellt använt vätgas som reduktionsmedel för att ta bort lödoxid och förbättra fogbarheten. Utöver den befintliga linje som använder externt inköpt vätgas, kommer man upprätta en ny linje som använder vätgas producerat av SOEC. Båda linjerna kommer att köras samtidigt. för att man ska kunna verifiera produktionens stabilitet och undersöka hur grön vätgas som produceras av SOEC påverkar strömkortens kvalitet. 


Inledningsvis kommer SOEC använda externt inköpt grön el som kraftkälla, men under 2025 planerar DENSO börja ersätta denna el med den solenergi som genereras internt på Hirose-anläggningen. 


Det övergripande syftet med grön vätgas-projektet är att ta itu med kostnadsutmaningarna förknippade med transport av vätgas, genom att upprätta en modell för lokal produktion och användning. Denna modell innebär att man producerar grön vätgas med hjälp av en SOEC-enhet på anläggningen och använder denna vätgas internt. Målet är att integrera den expertis och teknik man har samlat in under halvledartillverkningen på Hirose-anläggningen, med de lärdomar man dragit under verifieringsprocess, för att så småningom tillämpa alltihop på massproduktionen. 


Med utgångspunkt i de insikter och prestationer som uppnåtts under utvecklingen av fordonsprodukter, avser DENSO fortsätta utforska den gröna vätgasens potential inom tillverkningsområdet och bidra till skapandet av ett koldioxidneutralt samhälle. 


*1 SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell (fastsolidelektrolyscell)): En enhet som arbetar vid höga temperaturer med ett keramiskt membran som elektrolyt, för att elektrolysera vattenånga och producera vätgas. Det finns andra metoder för vätgasproduktion, t.ex. alkalisk vattenelektrolys, som använder en alkalisk vätska som elektrolyt, och PEM-vattenelektrolys (Proton Exchange Membrane), som använder ett polymermembran som elektrolyt. SOEC har dock fördelen att denna enhet kräver mindre elektrisk energi för elektrolys än vad de andra metoderna gör. Sedan mars 2023 har DENSO Fukushima Corporation och Toyota Motor Corporation dock utfört en gemensam verifiering med hjälp av PEM-vattenelektrolysenheter. 
*2 Strömkort: En växelriktarkomponent som driver motorn i ett hybrid- eller elfordon. Komponenten styr växelriktaren genom att snabbt slå på och av strömmen, vilket leder till förbättrad bränsleeffektivitet och energibesparingar. 
*3 Ejektorteknik: En teknik som ser till så att den utsläppta vattenångan återcirkuleras i utrustningen. 
Referenser 
 
För mer information om DENSO:s ansträngningar för att uppnå koldioxidneutralitet, besök ”DRIVEN BASE” på DENSO:s webbplats, där du kan läsa följande artiklar: 
”Overcoming obstacles to the achievement of a hydrogen society, a star of hope for decarbonisation” 
https://www.DENSO.com/global/en/driven-base/project/hydrogen_society/ 
”DENSO is challenging itself to develop a solid oxide electrolysis cell system looking ahead to a future of hydrogen society” https://www.DENSO.com/global/en/driven-base/tech-design/soec/ 
”Thoroughly eliminating inefficiencies through seamless wevelopment from materials to systems -DENSO’s initiative to develop SOEC systems, which are indispensable for creating a hydrogen society” 
https://www.DENSO.com/global/en/news/newsroom/2023/20230519_g02/ 
För mer information om DENSO Aftermarket-programmet, besök: www.denso-am.eu 

DENSO Europe BV
Hogeweyselaan 165
1382 JL JL Weesp
Netherlands
VAT nummer: NL800734853B01

Kontaktperson

LC

Sänd till en kollega

0.078