23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

HBA reder ut begreppen kring E-godkända extraljus

Det nya reglementet ECE R149 (tidigare benämnt ECE R112) är det godkännande som säkerställer att ett extraljus uppfyller ställda lag- och trafikkrav. E-godkännandet är framtaget med hänsyn till, och baseras på, lampans ljusstyrka.

I godkännandesyfte mäts extraljusets styrka i enheten candela. Förenklat är candela ett mått på hur långt en lampa kan kasta en ljusstråle. Måttenheten candela är sammanlänkad med lux eftersom candela beräknas genom att luxvärdet multipliceras med kvadraten på avståndet till ljuskällan. Till exempel 1 lux uppmätt på ett avstånd av 1 meter ger 1 candela. Vidare skulle motsvarande mätning på 10 meter generera ett värde på 1 lux x 10² = 100 candela.

Vi går tillbaka till reglementet ECE R149 som sätter en övre gräns för hur många candela ett extraljus får avge. I praktiken begränsar det lampans ljusbild till att inte överstiga referenstalet 50.

Referenstalet anger hur långt och hur starkt ett extraljus och helljus lyser. Desto högre referentstal en lampa har, desto längre och smalare ljusbild har den. Referenstalet finns angivet för alla E-godkända extraljus och är tryckt i lampans glas.

Vidare sätter reglementet ett tak som innebär att extraljus på ett fordon inte får ha en total ljusstyrka som överstiger ett referensvärde av 100. I Sverige finns det ett nationellt undantag från begräsningen vilket tillåter att gå över det sammanlagda referensvärdet på 100. Det är alltså möjligt att montera ett obegränsat antal extraljus på fordon i Sverige. Tänk bara på undantaget enbart gäller för referenstalet. Samtliga extraljus måste fortfarande vara E-godkända enligt ECE R149. För att uppfylla kraven ska både ett E-märke och ett godkännandenummer finnas på extraljuset.

Läs reglemente ECE R149 på FNs hemsida >>

Se hela HBAs extraljussortiment >>

HBA Fordonsteknik AB
Fågelviksvägen 18-20
145 53 Norsborg
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5563218832

Kontaktperson

JB

Sänd till en kollega

0.078