23948sdkhjf

Tätare samarbete ger fordonselever en bättre start i yrkeslivet

Rekryteringsbehovet är stort inom fordonsbranschen. De närmaste tre åren behöver branschen anställa närmare 7 000 personer.  Men hur vägleder man elever så att utbildningen matchar yrkesvalet?

Bäckadalsgymnasiet har till största delen yrkesprogram. De jobbar tätt med företag och näringsliv för att ge eleven den kompetens som krävs för att kunna gå vidare in i ett yrke. Utbildningen ute på en arbetsplats, kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL), är ett viktigt verktyg i denna strävan.

APL är obligatoriskt och krävs för att man ska få ut sin gymnasieexamen.

Inom de kommande tre åren behöver närmare 7 000 personer att anställas i motorbranschen.

Linda Jonsson är rektor på fordons- och transportprogrammet och har jobbat tätt med Anders Lund, servicemarknadschef på Nybergs Bil, för att skolans elever rätt förutsättningar för att lyckas i sitt yrkesval.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Anders Lund och då också Nybergs bil. Anders är väldigt aktiv inom vår styrgrupp för MBC, Motorbranschcollege. Han är också delaktig i vårt samarbete med Volvo som vi har ett samarbetsavtal med. Fördelen med att ha Anders med i båda grupperna är att han kan lyfta nyheter och ge feedback på undervisningens innehåll och kompetensutveckling. Vi har ett nära samarbete med Nyberg Bil som APL-plats där de är mycket positiva till att ta emot elever från oss, säger Linda Jonsson.

Har ni behövt förändra metoden under tid?

– Tittar jag tillbaka i tiden så har samarbetet stärkts genom MBC och Volvo-samarbetet. Framför allt utifrån att vi arbetar mer systematiskt med att höja kvaliteten, säger Linda Jonsson.

Vilka utmaningar har ni stött på under resans gång?

– En utmaning som vi alltid har i skolan är att matcha elever till rätt arbetsplats. För många elever är det första gången som de kommer i kontakt med arbetslivet vilket gör att det finns en rädsla hos vissa elever. Utmaningen handlar främst om att skapa en trygg arbetsmiljö på arbetsplatsen för eleverna. De senaste åren har allt blivit mycket bättre då vi i dag har en APL-samordnare som sköter all kontakt med anskaffning av plats. Detta medför att läraren som anskaffar platserna känner till alla företag och handledare vilket i sin tur bidrar till en bättre matchning, säger Linda Jonsson.

Hur mycket stöttning kan man ge och hur mycket av arbetet ligger på eleven själv?

– Vi som skola ansvarar för anskaffning av APL-platsen. Det ansvar som ligger på eleven är främst att ta första kontakten med angiven arbetsplats och komma överens med handledare om arbetstid, kläder med mera. Vissa elever behöver stöttning även i detta och det händer ibland att APL-samordnare följer med eleven första dagen, säger Linda Jonsson.

Hur ser ni på framtiden?

– Som bekant så går tekniken i en rasande fart framåt. Vi som skola kan ibland har svårt att hinna med i den snabba utvecklingen. Vi ska nånstans försöka sia om framtiden när eleven börjar i årskurs 1 vart branschen befinner sig om 3 år då eleven tar studenten. Vi vill inte utbilda till arbetslöshet utan måste försöka hinna med det som sker ute i branschen, men det som vi är väldigt överens om är att vi vet att de grundläggande kunskaperna som vi undervisar i framför allt år 1 och delar av år 2 är delar som alla elever har behov av oavsett hur snabb tekniken gå, säger Linda Jonsson.

Fakta: Motorbranschcollege

Syftet med Motorbranschcollege (MBC) är att bidra till att höja kvaliteten och statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna. IF Metall och Transportföretagen står bakom Motorbranschcollege.

Skolor måste uppfylla sex kriterier för att kunna titulera sig Motorbranschcollege:

  • En säkrad kompetensförsörjning.
  • En stärkt samverkan mellan skolan och branschen.
  • Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen.
  • En god kompetensutveckling av yrkeslärarna.
  • Ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler.
  • Ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

26 skolor i 16 län är i dag certifierade Motorbranschcollege.

Källa: Motorbranschcollege

Se mer om eventet Artikeln är en del av vårt tema om Branschdagen 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156