23948sdkhjf

Sverige i botten på miljökrav vid besiktning

Det är femte året i rad Sverige hamnar på bottenlistan för EU:s miljökrav vid besiktning. EU jobbar på ett förslag hur samtliga länder kan göra besiktningen effektivare vid mätning av bland annat avgaser. Det finns dock en hel del saker Sverige kan göra redan nu för att få bättre resultat.

En av de största punkterna vi levererar dåligt på är avgasvärden och luftföroreningar. EU anser att Sverige har för låga krav vilket innebär att vi släpper igenom bilar vars avgasvärden inte hade godkänts i vissa andra EU-länder. I exempelvis Tyskland, Belgien och Schweiz använder man sig av partikelmätning vid avgaskontroll. Detta är även någonting som EU uppmanar alla medlemsländer att införa så snabbt som möjligt.

EU styr hur vi besiktar bilar i Sverige genom besiktningspaketet. Det senaste besiktningspaketet antogs 2014 och nu tittar man på ett nytt. Det nya paketet skulle dock troligen inte träda i kraft förrän 2029. Trots att det inte finns ett klart besiktningspaket kan självklart Sverige ändra regelverket till att bli hårdare samtidigt som vi följer det gamla besiktningspaketet. Vilket även EU uppmanar medlemsländer att göra.

I en studie Sverige deltagit i för att testa ny teknik som mäter partiklar och kväveoxider på kontrollbesiktning märkte man att de svenska kraven är alldeles för slappa. När de mätte bilar från Euro 4 upp till Euro 6 lade man märke till att tekniken var bra på att upptäcka manipulerade fordon men vid den vanliga kontrollen, som också gjordes, gick bilarna igenom. I alla fall där partikelräknaren upptäckte avvikelser gick de igenom den miljökontroll vi har på plats idag.

Transportstyrelsen har tagit fram en lista på skärpningar som skulle kunna införas innan 2029:

-Partikelantalsmätning (partikelräkning) av dieselbilar med partikelfilter. Kontrollmetoden är anpassad till moderna fordon och införs nu i några europeiska länder och skulle kunna användas vid svensk kontrollbesiktning.

-Införa kontroll av kväveoxidhalt vid kontrollbesiktning av dieselbilar.

-Skärpta krav på felindikator för flera fordonsslag och kontroll av OBD-kod för kontroll av felindikatorlampa.

-Kontrollera opacitet på dieselbilar med fordonsår från och med 1980.

-Införa kontroller vid besiktning som ökar möjligheten att upptäcka manipulerad eller icke-fungerande avgasreningsutrustning.

-Införa miljökontroll vid besiktning av A-traktorer.

Trots att det finns en framtagen lista vill Transportstyrelsen invänta EU:s nya besiktningspaket innan införandet av förslagen. För snart ett år sedan rekommenderade EU-kommissionen att medlemsländerna ”bör tillämpa mätning av partikelantal under den periodiska tekniska inspektionen av fordon med kompressionständningsmotor och dieselpartikelfilter”.

– Vi har länge pekat på bristerna i dagens regelverk och är positiva till de nya åtgärdsförslagen. Att Transportstyrelsen då inte ens vill agera på sina egna förslag, är väldigt svårt att begripa. Det finns inget att vänta på, det handlar i grund och botten om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander, ordförande på Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) i ett pressmeddelande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078