23948sdkhjf

Rekordår för personbilsexporten

Den statliga förvaltningsmyndigheten Trafikanalys har presenterat statistik på antalet exporterade personbilar under 2023. Siffrorna visar på ett rekordantal jämfört med tidigare år.

Under förra året exporterades närmare 150 000 begagnade personbilar. Det är enligt Trafikanalys det högsta observerade antalet exporterade personbilar. Jämfört med 2022 var det en ökning med 39 procent och 28 procent högre än 2019 som var det tidigare rekordåret.

Något som också skilde sig från tidigare var att personbilsexporten var högre än antalet skrotade bilar, vilket inte inträffat tidigare.

55 000 begagnade bensinbilar och 57 000 begagnade dieselbilar exporterades under 2023. För bensinbilarna var detta en ökning med 27 procent jämfört med 2022 och för dieselbilarna 32 procent.

Även exporten av laddbara bilar ökade kraftigt. 19 000 laddhybrider och 10 343 elbilar lämnade landet förra året. Detta kan jämföras med att antalet laddhybrider och elbilar i trafik ökade med närmare 33 000 respektive 94 000 bilar under 2023.

Enligt Trafikanalys kan en förklaring till den kraftigt ökade exporten vara den lågt värderade svenska kronan. Något som gjort det tämligen billigt för utländska köpare att investera i en bil från Sverige. Myndigheten menar dock att det inte är den enda förklaringen då kronan även tidigare har legat lågt mot euron utan att bilexporten då ökade. Mer sannolikt, menar de, är att andra tillfälliga marknadseffekter har haft betydelse vid enskilda tidpunkter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078