23948sdkhjf

Skadade avgassystem kan ge problem

Bilägare bör låta få sitt avgassystem kontrollerat regelbundet för att undvika att de själva och andra vägtrafikanter får allvarliga problem, varnar Tenneco Automotive, tillverkare av världsledande Walker avgassystem . Ett skadat eller utslitet avgassystem kan ge upphov till för högt buller från fordonet, giftiga gaser som kommer in i bilen, högre utsläpp av giftiga avgaser, högre bränsleförbrukning, sämre acceleration och minskad motorprestanda. Om en komponent i avgassystemet lossnar när fordonet färdas, så uppstår en stor risk. Bilens förare kan vara i fara om han eller hon stannar för att plocka upp den från vägen, medan andra vägtrafikanter utsätts för fara när de antingen girar undan för att undvika att köra på den lossnade avgasdelen - vilket kan förorsaka en olycka - eller kör över komponenten, vilket skulle kunna orsaka en punktering. Det är lätt för en förare att få syn på ett avbrutet bakre rör som hänger ner under deras bil eller om fordonet släpper ut täta, kvävande avgaser, men alla avgasrelaterade problem är inte precis så tydliga. När en katalysator inte fungerar så bra som den bör, släpps till exempel skadliga avfallsprodukter ut osynligt i atmosfären. Men Walker råder er att en snabb och billig kontroll på en verkstad enkelt skulle avslöja om det fanns problem. Avgassystem slits i huvudsak ut på grund av korrosion eller brott. Invändig korrosion orsakas genom kondensationen av avgaser efter att bilen har stannat och svalnat. Problemet är störst vid korta körsträckor, där bilen inte hinner värmas upp och avleda syragaser och kondensation som byggs upp. Utvändig korrosion orsakas av fuktigt klimat eller vinterförhållanden där salt används på vägarna. I en del länder med extremt fuktigt eller vinterväder, kan utvändig korrosion vara en vanlig orsak till skador på avgassystemet. Delar i avgassystemet kan brytas av om det skadas när fordonet kör i mycket ojämn terräng, eller om systemets delar inte har monterats ordentligt - något som utsätter dem för större påfrestning - eller om motorn vibrerar kraftigt, något som också utsätter avgassystemet för större påfrestningar. Ett annat vanligt problem orsakas när bilister brister i att montera nya upphängningskomponenter vid byte av en ljuddämpare. Katalysatorer kan förorenas om blyat bränsle används av misstag, eller monoliten, kärnan i katalysatorn, kan bokstavligen smälta om icke förbränt bränsle antänds i katalysatorn, något som kan hända om bilen fortsätter att rullas med tom tank, startas genom påskjutning eller bogsering, eller har ett fel i tändnings- eller förgasarsystemet. Dessutom kan det vara fel på lambdasensorn, anordningen som styr luft/bränsleblandningen, vilket får katalysatorn att fungera bristfälligt. Peter Dillen produktchef för Utsläppskontrollgruppen hos Walker säger, Slitna eller avbrutna komponenter i avgassystemet kan vara en verklig fara, men det är lätt att undvika om förare låter kontrollera sitt avgassystem regelbundet avseende skador . Montering av högklassiga komponenter som Walker Aluminox-produkter ger större skydd mot invändig korrosion eftersom det inre lagret är gjort av rostfritt stål, medan byte till nya upphängningskomponenter vid ljuddämparbytet hjälper till att skydda mot framtida skador. Det nya avgassystemet bör monteras framifrån och bakåt, från motorn till bakre ändröret, för att undvika spänningar och brott. Vidtagande av enkla åtgärder som att undvika mycket korta körningar och dålig terräng, och aldrig skjuta eller bogsera igång en bil eller låta den rulla med tom tank när det nya systemet är monterat, är alla till hjälp för att bevara fordonets avgassystem i god vigör.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064