23948sdkhjf

Nu anmäls Vägverket till EU-kommissionen

Nu kommer Kommerskollegium att lämna in en anmälan mot Vägverket till Europakommissionen (Solvit). Detta då det nya systemet för ursprungskontroll är att anse som ett handelshinder på grund av de långa handläggningstiderna. En anmälan till Solvit kan, i förlängningen, komma att leda till att Vägverket måste dra tillbaka hela det nya systemet för ursprungskontroll. - Med det gamla systemet för ursprungskontroll kunde importörerna leverera en bil till kunden inom 2 dygn från det att bilen kommit till Sverige men med det nya systemet kan en bil levereras tidigast inom 2 veckor. Detta kan i sin tur komma att leda till likviditetsproblem för importörerna. Flera importörer kan komma att kräva skadestånd av Vägverket, säger Denise Lagercrantz på branschorganisationen Bilimportörernas Riksförbund (BIRF). BIRF:s medlemmar är företag som förmedlar och säljer importerade bilar fristående från generalagenter. BIRF arbetar för en förenkling av de regler som berör bilimporten. När ett fordon importeras till Sverige ska en ursprungskontroll genomföras. Den innefattar bland annat en utredning av fordonets ursprung och historik. Varje år importeras cirka 60 000 fordon till Sverige. Regelbundet avslöjas försök till registrering av fordon med hjälp av stulna eller förfalskade dokument. Med Vägverkets kontroller ökar chansen att dessa försök blir upptäckta. Fordon som underkänns vid ursrprungskontrollen får inte registreras i Sverige. Den 4 februari i år övertog Vägverket delar av ansvaret för ursprungskontroll i samband med import av fordon till Sverige. Dokument- och registerkontrollen utförs nu av en speciell grupp inom Vägverket. Tillvägagångssättet vid kontrollerna har förändrats och innefattar, till skillnad mot tidigare, även kontroller mot flera utländska register. Kontrollen innebär att det blir svårare att föra in stulna och förfalskade fordon till Sverige. - Verksamheten är i ett inledningsskede och vi har tyvärr en del problem. Det har inneburit att vi har haft svårt att hinna med att hantera ärenden i den takt som vi har räknat med. Det har också varit fler frågor än väntat, vilket gjort att vi i dagsläget har köer i telefon, meddelar Vägverket. Som ett led i dokument- och registerkontrollen ställer Vägverket frågor mot flera internationella register, som till exempel Interpol samt andra länders fordonsregister. Det gör man för att kontrollera fordonsdokumentens äkthet. Kontrollerna görs via olika datasystem och kontakten med dem har inte fungerat tillfredsställande. Eftersom ett fordon inte kan godkännas innan kontrollen är gjord, så tar handläggningen längre tid än beräknat. Dessutom är många ansökningar inte kompletta när de kommer in till Vägverket. Vanliga fel är att dokument saknas eller att ansökningsavgiften inte är betald. Man kan inte påbörja handläggningen av ett ärende förrän alla dokument är inskickade och avgiften är betald. Detta försenar också handläggningen. Vägverket kan också konstatera att det har tagit längre tid än beräknat att handlägga varje ansökan. Det innebär att det uppstått en viss kötid innan ett ärende kan påbörjas. Nu har Vägverket satt in en rad åtgärder för att lösa problemen. Man har kontaktat utländska myndigheter för att förbättra kommunikationen mellan ländernas datasystem. Arbetet med att lösa problemen är redan påbörjat. Bemanningen har dubblerats för att kunna ta emot fler samtal och kunna handlägga fler ärenden. De medarbetare som svarar på frågor i telefon får utbildning för att kunna svara på fler frågor. Vägverket har också har inlett ett samarbete med bilimportörer för att bättre kunna möta branschens behov. - Vi beklagar att de långa handläggningstiderna och telefonköerna ställer till problem för dig som har ansökt om ursprungskontroll. Men vi hoppas på överseende med detta. Vårt mål är att vi snart ska ha kommit tillrätta med problemen, heter det i ett uttalnde från Vägverket.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094