23948sdkhjf

År 2011 firar Robert Bosch GmbH 125 år.

Det är också 150 år sedan grundaren Robert Bosch föddes. Dessa två jubileer kommer att firas genom olika aktiviteter och evenemang i över 60 länder där Bosch är verksamma. Framförallt kommer Boschs innovationskraft, med 3 800 patentansökningar per år, och satsningarna på hållbar tillväxt att vara i fokus för dessa aktiviteter.
Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 275 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2009 till en omsättning på 38,2 miljarder euro. Idag omfattar koncernen ett nätverk av produktutveckling, tillverkning och försäljning med ca 300 dotterbolag och regionala företag i över 60 länder. Inklusive återförsäljare och servicepartners är Bosch representerat i över 150 länder. Detta globala nätverk av utveckling, produktion och säljorganisation är förutsättningen för fortsatt tillväxt. Bosch investerar mer än 3,5 miljarder euro om året på forskning och utveckling och anmäler ca 3 800 patent om året globalt. Med alla sina produkter och tjänster ökar Bosch livskvalitén med innovativa och nyttiga lösningar.
Företaget grundades i Stuttgart 1886 som Verkstad för finmekanik och elektroteknik av Robert Bosch (1861-1942). Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062