23948sdkhjf

Fordonsindustrins leverantörer efterlyser en tydligare industripolitik
Det behövs långsiktig och reglerande svensk industripolitik som ger industrin rätt förutsättningar för att kunna utvecklas och fortsatt bidra till tillväxt.

Det menar FKG – Fordonskomponentgruppen, branschorganisation för leverantörerna till fordonsindustrin, som nu rullar ut branschinitiativet Innovationsdriven svensk fordonsindustri.

Ytterst, menar FKG:s ledning, VD Fredrik Sidahl och ordförande Christer Palm, att avsikten med initiativet är att öka kunskapen, förståelsen och intresset för industrin i samhället. Enligt dem är signalerna från politikens makthavare stundtals okunniga ur ett industriellt perspektiv.

– Okunskapen är stor och vi inom industrin även måste vara självkritiska – hur duktiga är vi på att berätta om vad vi gör, hur framtiden gestaltar sig och vilka förutsättningar vi vill ha för att kunna nå dit.

– Proaktivitet, sammanfattar Fredrik Sidahl det industripolitiska initiativet.

Branschinitiativet Innovationsdriven svensk fordonsindustri är en långsiktig industripolitisk policy, plattform, för att ge svensk fordonsindustrin rätt affärsförutsättningar. 110 000 arbetstillfällen inom fordonstillverkning och leverantörsindustri står på spel, ytterligare 500 000 indirekt.

Men global konkurrens, nya bransch- och ägarstruktur samt kund- och myndighetskrav ökar hela tiden trycket på den, menar FKG.

– Hittills har svensk fordonsindustri haft en fördel av att produkterna ligger i framkant många gånger tack vare hög innovationsgrad eller rationell och effektiv produktion, förklarar Fredrik Sidahl.

– Men hur länge till, är hans och FKG:s fråga.

Den industripolitiska policyn, plattformen, vilar på följande grundpelare:

• Samverkan.
• Rätt förutsättningar för industrin.
• Fordonsindustrin står för högteknologi och är inget särintresse.
• Fordonsindustrin svarar för hållbar tillväxt och samhällsutveckling.
• Fler leverantörer som bedriver FoU.
• Satsning på ingenjörskompetens.
• Handelspolitik som ger konkurrensneutralitet.
• Fungerande infrastruktur.
• Forum för att skapa samsyn.

En utökad politisk dialog har initierats, likaså en fordonsindustriell tankesmedja. En arbetsgrupp under Fredrik Sidahls ledning har bildats. I den ingår de båda seniorkonsulterna inom fordonsindustrin Kurt Myhr och Stephen Wallman samt tidningen FordonsKomponentens chefredaktör, kommunikationskonsulten Göran Björklund.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078