23948sdkhjf

En dom som främjar bilsportens utvecklingMarknadsdomstolens beslut att Svenska Bilsportförbundet inte får tillämpa sina lojalitetsregler är bra både för de som utövar bilsport och för publiken.

– Jag är mycket nöjd med domstolens beslut, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket beslutade i maj 2011 att ålägga Svenska Bilsportförbundet att ändra sina regler. Avsikten var att göra det möjligt för förare och funktionärer att delta i tävlingar som arrangeras av fristående aktörer. Bilsportförbundet valde att överklaga beslutet, och nu har Marknadsdomstolen gått på Konkurrensverkets linje.

Marknadsdomstolen har i beslutet, precis som Konkurrensverket, beaktat den ideella idrottens särart. Även med hänsyn till idrottens verksamhetsidé har Bilsportförbundets regler varit alltför långtgående och inneburit omotiverade konkurrensbegränsningar. Marknadsdomstolen har funnit att verksamheter utanför Bilsportförbundet kan bidra till att sporten görs tillgänglig för fler personer.

Under rättegången i Marknadsdomstolen framkom det, genom vittnesmålen, att allt för långtgående lojalitetsregler – tvärtemot sitt syfte – kan hindra utvecklingen av bilsporten i Sverige.

– Det är dessa negativa effekter av omotiverade konkurrensbegränsningar som vi har sett som kärnan i ärendet och som vi nu hoppas ska leda till eftertanke även utanför Bilsportförbundet, säger Dan Sjöblom.

Domstolens beslut, som inte kan överklagas och som gäller omedelbart, medför att både fler tävlingar och nya tävlingsformer och grenar kan växa fram. Ett ökat utbud och en större mångfald gynnar både deltagare och publik. Sporten blir tillgänglig för fler utövare.

Svensk idrott har idag, utöver den sociala dimensionen och folkhälsoaspekter, också en ansenlig ekonomisk dimension.

– Även idrottsklubbar och förbund, i den mån de bedriver ekonomisk verksamhet, måste därför respektera konkurrenslagens regler, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062