Vilka vinterdäck väljer Sveriges riksdagsledamöter?

| Av Olle Holm | Tipsa redaktionen
Enligt en undersökning gjord av ABS Wheels så väljer majoriteten av riksdagens ledamöter friktionsdäck av säkerhets och miljömässiga skäl. Johan Andersson som är marknadschef på ABS Wheels bestämde sig för att fråga alla 349 riksdagsledamöter för att se vilka vinterdäck Sveriges ledare väljer i vintern. Totalt sett svarade 76 riksdagsledamöter av de 349 tillfrågade och enligt beräkningen valde majoriteten friktionsdäck. ABS Wheels väljer att dela med sig av 49 svar från olika topp politiker.

Frågan som ställdes var:

Ska man köra med dubbdäck eller friktionsdäck på vintern?
Bland de tillfrågade så svarade man så här:

Sten Bergheden (M): Vilket däck du väljer måste vara varje bilägares eget val.
Själv kör jag med dubbdäck.

Linda Snecker (V): Själv kör jag med friktionsdäck eftersom jag inte kör så mycket på landsbygden utan i stan och på plogade vägar.

Emilia Töyrä (S) : Dubbdäck är enligt min erfarenhet betydligt säkrare på vägen. Jag har också läst tester (vi bilägare, t.ex) för att lättare kunna välja rätt däck och där har min teori besannats.

Jan R Andersson (M): Intressant fråga. Själv kör jag med friktionsdäck eftersom jag bor vid smålandskusten med mest regn och slask på vintern. Då är friktionsdäcken att föredra. Men som norrbottning i exil har jag förståelse för behovet av dubbdäck. Miljöpåverkan pga dubbdäck är vidare omdiskuterad. Vi har ett par ledamöter som starkt drivit kravet på att avskaffa dubbdäcksförbudet i vissa regioner.

Allan Widman (L): Gillar friktionsdäck och motionerat om dubbförbud i Malmö KF.

Maria Andersson Willner (S): Jag gillar dubbdäck, eftersom jag kör på mindre vägar o med mycket vilt.

Lars Hjälmered (M): För min personliga del är jag dock rätt pragmatisk. Jag använder själv friktionsdäck då jag bedömer att de ger fullgod säkerhet, är tystare än dubbdäck och har miljöfördelar i stadstrafik där vi vanligen åker. Samtidigt vet vi ju att villkoren i landet ser olika ut och att dubbdäck för många människor är ett rimligt val utifrån deras situation och bilåkande. Därför anser jag inte man ska ha några generella förbud

Jan-Olof Larsson (S): Jag kör med friktionsdäck eftersom jag kommer från västkusten där det oftast är barmark.

Kristina Yngwe (C): Jag skulle ur miljösynpunkt säga friktionsdäck, dubbdäck står ju både för luftföroreningar och mikroskräp i våra vatten.

Patrik Björck (S): Mitt personliga svar som boende på landsbygd är dubbdäck.
Jag har provat båda delar och tyckte inte att odubbat var lika trafiksäkert.

Saila Quicklund (M): Jag som bor i Jämtland använder bara dubbdäck pga vinterväglaget. Förstår dock de som använder dubbfria däck i södra Sverige.

Barbro Westerholm (L): Jag är inte så insatt i frågan, för mig är det allra viktigaste att man kan ta sig fram utan risk på småvägarna i Stockholms skärgård. Norrskogs backe på Torö är en sådan där knepig backe att ta sig uppför och nedför när det är halt. Och där vet jag inte vilket däck som är säkrast.

Rasmus Ling (MP): Friktionsdäck är bättre ur miljösynpunkt, och det sliter också mindre på vägarna vilket gör att det är mer samhällsekonomiskt. Jag är medveten om att det finns en diskussion om att det inte skulle vara lika säkert på vissa ställen, men det motsägs av erfarenheter från Norge där man ibland annat Trondheim har infört dubbdäcksavgifter, och därmed fått lägre andel med dubb, men utan att kunna påvisa några skillnader gällande olyckor.

Lena Emilsson (S): Jag använder friktionsdäck på vintern.

Jeff Ahl (SD): Här uppe kan vi inte köra dubbfritt. Så svaret från mig är enkelt, det får vara upp till den enskilde att avgöra!

Emma Carlsson (L): Själv kör jag alltid med dubbdäck. Anledningen är att jag bor på landet med en kilometers uppförsbacke (grusväg) som ofta är isbelagd. För mig är det ett enkelt val då jag vill kunna komma hem då det är isgata.
Sotiris Delis (M): Mitt personliga val sedan länge tillbaka är friktionsdäck.
Tekniken som friktionsdäcken är baserad på har utvecklats och naturligtvis "gårdagens" friktionsdäck är inte lika säkra som dagens och morgondagens.

Kerstin Lundgren (C): För min egen del aldrig dubbdäck oavsett fjällresa, boende i norr eller i Stockholmsområdet

Rickard Nordin (C): Friktionsdäck är att föredra i så stor utsträckning som möjligt.

Leif Pettersson (S): Det beror nog på var du är och hur vintern ser ut. Jag bor i Norrbvotten och skulle aldrig drömma om att köra annat än på dubbdäck vintertid. Medan det i exempelvis Stockholmsregionen kan fungera lika bra med friktionsdäck.

Jessica Rosencrantz (M): Det korta svaret på frågan om huruvida dubb- eller friktionsdäck är att föredra på vintern är att det beror på underlaget och körvanor. Bor du på landsbygden eller i de norra delarna av landet är dubbdäck många gånger att föredra då de är säkrare på ett isigt väglag. Däremot kan friktionsdäck vara att föredra vid omfattande körning i städer eller tätorter då dessa orsakar mindre buller och ett lägre utsläpp av slitagepartiklar.
Jan Lindholm (MP): Jag bor i Dalarna närmare bestämt i Falun och här har miljöpartiet lokalt motionerat om dubbdäcksförbud. Vi har dålig luft i centrum och vill göra vad som går, därför anser vi att dubbdäck bör förbjudas här. Trafiksäkerhetsargumenten kanske är olika i skilda delar av landet så ökad lokal anpassning kanske är bra. Men i princip så borde inte dubbdäck behövas om alla anpassar farten.

Anders W Jonsson (C): Utvecklingen av säkra däck går snabbt. Friktionsdäck är ett bra alternativ, mer vänliga mot väg och miljö men kan i dagsläget inte helt ersätta dubbdäck.

Roza Guclu Hedin (S): Spontant skulle jag också likt dig säga friktionsdäck.

Elin Lundgren (S): Det finns, som jag ser det, olika gånger då olika däck är att föredra.

Monica Green (S): Så länge som det är tillåtet att köra med båda typer av däck så är det ju upp till varje individ vilket däck hen vill köra.

Per-Arne Håkansson (S): Förutsättningarna ser olika ut i vårt avlånga land. Friktionsdäck är som jag ser det att föredra men jag inser också att jag för egen del haft dubbdäck vissa vintrar och känt mig trygg som förare med dem.

Fredrik Christensson (C): Centerpartiet vill att frågan om dubbdäck ska hanteras lokalt, då förutsättningar är olika beroende på var i landet man befinner sig.

Niclas Malmberg (MP): jag har ingen bil.

Jonas Gunnarsson (S): Själv kör jag med friktionsdäck.

Emma Henriksson (KD) : För egen del har vi i min familj två bilar. Den ena med friktionsdäck, den andra med dubbdäck och vi använder den som är bäst lämpad för aktuellt vägunderlag.

Fredrik Lundh Sammeli (S): Själv kör vi dubbdäck hemma i Luleå.

Lena Asplund (M): Personligen anser jag att det är en fråga om var man bor och hur vintervägarna där ser ut. Själv kör jag dubbat då jag ofta i min valkrets (Västernorrland) kör på dåligt underhållna vägar.

Lisbeth Sunden Andersson (M): Friktionsdäck självklart!

Jens Holm (V): Friktionsdäck/dubbfria vinterdäck är verkligen att föredra, och vi försöker få regeringen att agera mer mot dubbdäckens utsläpp. Men som parti går vi inte ut med någon generell uppmaning. Men i synnerhet i södra Sverige borde de flesta kunna köra dubbfritt.

Nina lundström (L): Vi vill införa en avgift på dubbdäck och har studerat den norska modellen

Anders Schröder (MP): Jag vet inte om miljöpartiet tagit generellt ställning för friktionsdäck, men i flera kommuner har vi verkat för ett förbud mot dubbdäck i innerstäderna, just eftersom de river upp en massa skadliga partiklar i luften som bidrar till olika sjukdomar. Så generellt sett skulle jag nog säga att vi föredrar friktionsdäck.

Ann-Britt Åsebol (M): Själv har jag en delad uppfattning, eftersom jag bor i Dalarna. Jag är mycket ute och kör på vintern i norra länsdelen till exempel och då kör jag med dubbar. Vägarna här är vintervägar och friktionsdäck är för mig en sämre lösning. Jag har kört en hel del med sådana också. Då Sverige är ett långsmalt land tror jag att vi bör ha olika sorters däck beroende på var vi bor. Alltså jag är emot att förbjuda dubbdäck.

Håkan Svenneling (V): För egen del kör jag med friktionsdäck och tycker det funkar utmärkt. Jag tycker fler borde gå i den riktningen. Däremot kan jag förstå de som bor på landsbygden som behöver ha dubbdäck för att komma fram på ett bra sätt under vintern.

Ewa Thalén Finné (M): Utifrån mitt perspektiv och var jag bor anser jag att friktionsdäck är utmärkta och har kört med sådana i många år.

Johan Buser (S) svarar inte på frågan men skriver så här: Jag använder inga däck! Har körkort, men äger ingen bil.

Jonas Eriksson (MP): Jag tycker inte man kan ge entydigt svar på denna fråga. Det beror alldeles på vilka väglag man normalt åker på. Vad jag förstår så är miljöproblemen större med dubbdäck så där väglaget tillåter bör friktionsdäck användas.

Erik Ottoson (M): Din fråga har inte ett enkelt svar. Själv kör jag med friktionsdäck men jag har samtidigt full förståelse för att mina släktingar i Norrbotten väljer dubbdäck utifrån hur deras vinterväglag ser ut och hanteras av deras kommun.

Åsa Coenraads (M): Det finns nog en anledning till att du inte hittar info på vår hemsida om däck och det beror på att vi inte satt ner foten i frågan. Jag, tror att val av däck helt beror på var man färdas mest. I norradeln av landet och på landsbygd är nog dubbdäck en nödvändighet medans i södra Sverige och vid storstadskörning är andra alternativ helt ok. Jag anser att den som framför fordonet är bäst lämpad att avgöra detta. Vi har dock funderingar kring att införa en möjlighet för kommunerna att sätta upp lokala föreskrifter om dubbdäck för att få ner de klimatavtryck som dubbdäcken ändå bidrar till. Tex Hornsgatan i Stockholm. Frågan är inte helt lätt att besluta om tyvärr då flera intressen slår mot varandra. Jag vet om att detta inte var ett helt fullgott svar, men ett försök i alla fall.

Larry Söder (KD) svarar inte på frågan men skriver så här: Vi som parti har inte tagit ställning som jag vet för något av alternativen. Det tror jag är ur synpunkten att det är upp till den enskilde. Man skulle kunna styra det genom avgift eller skatt men så långt i diskussionen har vi inte kommit.

Sofia Arkelsten (M) : Du kommer nog få olika svar beroende på vem du frågar, tror inte att vi har någon partilinje om detta annat än att det precis som du säger är bättre med friktionsdäck av miljöskäl. Det finns några enskilda i moderaterna som tar illa vid sig av dubbdäcksförbudet men det är deras uppfattning. Här är trafikutskottets betänkande från förra riksmötet. De enda som reserverar sig är Sd. (De håller alltså inte med om texten i betänkandet, det som riksdagen ställer sig bakom.)

Åsa Romsom (MP): Friktionsdäck sliter inte upp hälsofarliga partiklar så som dubbdäck, så i områden där människor riskeras utsättas så är de bättre utifrån miljö- och hälsa. Miljöpartiet i Stockholm, Uppsala mfl städer med dessa problem jobbar mycket för att minska dubbdäckskörningen. Det var miljöpartiet som såg till att det är förbud mot dubbdäck på flera gator i dessa städer t ex.

Beatrice Ask (M) svarar: Numera hyr jag bil.

Jan Ericson (M) svarar: varierar nog lite.

Frågan ställdes av ABS Wheels marknadschef som kan kontaktas här för vidare information:

Johan@abswheels.se

Läs mer här

www.abswheels.se/dubbdack/

www.abswheels.se/friktionsdack/Håll dig uppdaterad med Motor-Magasinet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

SFVF anmäler orimliga vinterhjulskrav till Arbetsmiljöverket

SFVF:s krav: För att klara både arbetsmiljö i berörda företag, yttre miljö i vinterväglag och att uppnå nollvisionen behövs därför den tillåtna tiden för dubbdäcksanvändning åter utökas till att gälla till den första maj.

Nokian Tyres firar 120 år

Många åtgärder krävs för att självkörande fordon ska höja trafiksäkerheten

Nu blir det snart möjligt att låsa fast hjul på fordon i 36 timmar

Koldioxidutsläppen fortsatte minska under 2017

2

Bilen du kör kan avslöja din personlighet

Bilen du kör påverkar bilden av dig och din personlighet. Det visar en ny Sifo-undersökning från bilauktionssajten Kvdbil.se. Undersökningen visar att de flesta svenskar associerar enskilda bilmärken till någon personlighetstyp

Nyhetsbrev

Mer än hälften av niondeklassarna kan tänka sig läsa ett yrkesprogram

Arkiv

Nya teknik från Toyota minskar CO2-utsläppen

Allt färre söker till Fordonsprogrammet

Nu kan man beställa Polestar 1

Dubbel ishelg väntar i Morjärv

Berner gasar för fullt igen

Efter en turnaround-period  i Norden har Berners omstart börjat ge resultat. Motor-Magasinet har träffat Sara Brandt som varit vd ett år.

Kinesiska GSR Capital investerar 4 miljarder i Nevs

I närvaro av den svenska statsministern Stefan Löfven, tecknades ett viktigt avtal mellan NEVS och den kinesiska investeraren GSR Capital, som innebär att GSR investerar 500 MUSD (ca 4 miljarder kronor) i NEVS.

KG Knutsson AB ny distributör för Rotary fordonslyftar och startar KGK Workshop

Branschambassadörer för fordonsutbildning

Lesjöfors tillverkar ”musik” för brittiska Nationalteatern

Konsumentverket ger nu klartecken till Godkänd Bilverkstad

Konsumentverket har som samrådande part nu givit sitt samtycke till Godkänd Bilverkstad och ger klartecken kring att konceptet lanseras. Branschen som är i slutfasen med arbetet kring dokument och webbsida samt kontakter med kontrollföretag hoppas på en lansering inom en snar framtid.

SFVF fortsätter slåss för Rot-avdrag på bilreparationer

Makalösa framgångar för Koenigsegg Regera

Lesjöfors Automotive prisas av KG Knutsson AB

Tidemand segrade i WRC 2 i Rally Mexico

Helgonets och Håkans P 1800 till Techno-Classica i Essen

PROVKÖRNING: Självsäker pickup-utmanare

Han välkomnar bilverkstäder som medlemmar

Piratdäck okänt fenomen i däckbranschen

Rapport om piratdäck bygger på försäljningsprognoser

​Carsmart Fleet finns nu med integrerad körjournal

PROVKÖRNING: Ässet i Volvos rockärm

Geely ville köpa Fiat-Chrysler

PSA: Opel gör 2 procents vinst 2020

Premiär för nya Volvo V60

66 nyheter på Geneve-mässan

FTI: FCA fimpar dieseln 2022

Bilia i Borås i nya lokaler

PROVKÖRNING: Kompetens och flärd

Ladda Hemma med hjälp av bidrag

Se alla Företagens egna nyheter

Kvalitetsbatterier från Banner

Drivknut till Mercedes 4Matic

Nya luftbälgar till Mercedes E-Klass W212 & CLS-Klass W218.

Campingsäsong på väg

Total utförsäljning av fönsterhissar

Möjliggör den digitala eftermarknaden: Data, processer och rådgivning från en enda källa

Ny Toyota-axel

Backspeglar

Drivknuten.se erbjuder gratisprogram

Clinchlossarbord i sortimentet

Ny tjänst för god arbetsmiljö på däckverkstäder

Nyproducerad Classic olja

Nytt Partikelfilter Kia Cee'd 1.6 CRDi

Däcketiketter från Formac

Ny drivaxel till Ford Focus

Smal Toyotaknut

Nya Subaru-axlar

NTN-SNR och dess sortiment av transmissionspackningar

Säker AC-service på hybridbilar

Kamremssats med original vattenpump

Gustaf Hesselman ny VD på Lasingoo

Dags igen för däcksäsongen

Fabrikskampanjer från 38 bilmärken

Vattenpass ratt

Kardaner till Nissan Navara

Sänd till en kollega

0.587