23948sdkhjf

Fordonsprovning nu med kvalitetsstämpel på VTI

På VTI har det länge funnits möjligheter att testa ombyggda och direktimporterade fordon när det gäller buller och bromsar. Sedan i höstas har provningen ackrediterats och kan numera fås med kvalitetsstämpel.

VTI har sedan många år utfört olika typer av tester på fordon. Under 80-talet gjordes hundratals provningar av direktimporterade bilar, men reglerna ändrades sedan och behovet minskade. Trots detta gör VTI årligen ett antal broms- och bullertester av olika typer av importerade, ombyggda eller anpassade fordon. VTI utför även stabilitetsprovning på bussar och tankbilar.

– De fordon vi broms- och bullertestar är i huvudsak sådana som företag importerat från länder utanför EU, oftast USA. Vi testar främst personbilar och lättare lastbilar upp till 3,5 ton, men även bussar och lastbilar upp till 12 ton. Vi har bland annat gjort provningar på nån brandbil och ett par bärgningsbilar, säger Håkan Carlsson, laboratoriechef på VTI.

Under hösten har VTI blivit ackrediterade när det gäller broms- och bullerprovning. Swedac, som har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan, har gjort en kompetensprövning enligt europeiska och internationella standarder. De som anlitar VTI för broms- eller bullerprovning kan nu få en kvalitetsstämpel på att arbetet är utfört enligt gällande EU-direktiv.

– Fordonsprovning är en relativt liten verksamhet för VTI, men den är viktig. Vad gäller bromsprovningen är VTI den enda svenska provningsutföraren. Bland annat gör vi provningar på ombyggda handikappanpassade fordon, som måste ha ett intyg på godkänt test innan de kan registreringsbesiktas hos bilprovningen, säger Håkan Carlsson.

För att kunna registreringsbesikta direktimporterade bilar behövs i en del fall en rapport som visar på utförd och godkänd bromsprovning och bullerprovning. VTI utför provning av personbilar och lätta lastbilar med totalvikt upp till 3,5 ton samt mindre lastbilar och bussar, direktimporterade för eget bruk från länder utanför EU. Provningen resulterar i en provningsrapport som visar om bilen klarar de uppställda kraven enligt EU-direktiven.

VTI utför bullerprovning av personbilar enligt EU-direktiv 70/157/EEG. Provningen omfattar mätning av ljudnivån både vid passage av fordon och vid stillastående fordon. Efter godkänd provning skickas rapport till kunden.

Bromsprovning av personbilar och lätta lastbilar utförs enligt EU-direktiv 98/12/EG. Provningen omfattar bland annat:

bromsning från full fart med tjänstevikt respektive totalvikt
bromsning med bortfall i bromssystemet
upprepad bromsning (fading)
kontroll av reservbroms (handbroms).
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078