23948sdkhjf

SP-metod för säkrare bussar Släcksystem måste brandprovas

Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE) har nyligen publicerat ett tillägg till den tidigare publicerade förordningen UNECE Regulation 107 gällande krav på installation av släckningssystem i motorrum i långfärdsbussar samt stadsbussar. Det är nu alltså möjligt att börja utfärda UNECE typgodkännanden, med avseende på brandsläckningssystem.

Förordningen bygger på en brandprovningsstandard som är framtagen av SP (SP method 4912). Släcksystemen brandprovas i en väldefinierad testrigg under realistiska förhållanden utifrån de typer av brandrisker som kan tänkas uppstå i ett motorrum.

– Genom att brandprova systemen enligt den nya förordningen kommer det att bli enklare att kunna jämföra släcksystem från olika leverantörer vilket kommer att underlätta för kravställande myndigheter och fordonstillverkare, säger Fredrik Rosén.

Nya motorfordon måste uppfylla samma tekniska krav i hela Europeiska unionen. På så sätt säkerställs trafiksäkerhet och miljöskydd på en hög nivå, och EU:s fordonsindustri blir mer konkurrenskraftig. Genom Förordning (EG) nr 661/2009 – typgodkännande för motorfordon och släpvagnar - anpassar sig EU efter ett antal förordningar från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa angående tekniska specifikationer för motorfordon. Ett fordon som är typgodkänt enligt dessa UNECE-förordningar anses uppfylla kommissionens standarder för typgodkännande.

– I praktiken innebär detta att det i Europa kommer att bli en lagstiftning avseende installation av släcksystem i motorrum i långfärdsbussar samt stadsbussar, säger Fredrik Rosén.

De preliminära övergångsbestämmelserna avseende långfärdsbussar specificerar att nya fordonstyper skall ha släcksystem installerade senast 11:e juli 2018 och nya fordon senast den 11:e juli 2019. Vidare så specificerar de preliminära övergångsbestämmelserna avseende stadsbussar att nya fordonstyper skall ha släcksystem installerade senast 8:e oktober 2020 och nya fordon senast den 8:e oktober 2022.

Foto Niklas Nordenskär – Storstockholms Brandförsvar
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062