23948sdkhjf

Det blir allt dyrare att besiktiga bilen

Snittpriset för att besikta en bil har ökat med nära 40 procentenheter över konsumentprisindex sedan 2012, visar Transportstyrelsens årliga rapport om läget på besiktningsmarknaden.

Samtidigt konstateras bland annat att alla tekniker inte genomför alla kontrollmoment vid besiktningar. Besiktningsföretagens branschorganisation Swetic tycker att Transportstyrelsens föreskrifter hämmar teknik- och metodutveckling. Men Transportstyrelsen har inte sett någon teknikutveckling inom fordonsbesiktningsbranschen utöver den miniminivå som är obligatorisk, heter det i rapporten.

Sedan marknaden för fordonsbesiktning avreglerades 2010 undersöker Transportstyrelsen varje år hur marknaden fungerar. Rapporten för 2017 är nu färdig och summerar utvecklingen för de första sju åren.

– I stort fungerar besiktningsverksamheten på samma sätt som tidigare. Det har blivit dyrare att besikta bilen, men trots det visar den kundundersökning vi gjort att majoriteten av kunderna är mycket nöjda, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

Kort om besiktningsmarknaden 2017:

Antalet besiktningsstationer är geografiskt spridd över landet, så även i glesbygder, där det bedöms finnas tillräckligt med stationer.

Marknadskoncentrationen har totalt sett ökat på besiktningsmarknaden.

Snittpriserna för kontrollbesiktning har ökat mer än konsumentprisindex, KPI. För efterkontroll är bilden mer splittrad; vissa besiktningar har blivit dyrare medan andra har blivit billigare jämfört med KPI.

Transportstyrelsens tillsyn visar att fler bussar godkänns vid besiktningar i Göteborgsområdet jämfört med övriga landet. I Göteborg godkändes nästan 9 bussar av 10 vid första kontrollbesiktning jämfört med 6 bussar av 10 i övriga Sverige. Framtida tillsyn får utreda vad det kan bero på, skriver Transportstyrelsen.

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Redaktionen rekommenderar

Sänd till en kollega

0.078