23948sdkhjf

Skolverket ser över återkravsbeslut

Skolverket krävde i oktober tillbaka cirka 15 miljoner kronor från kommuner som fått statsbidrag för yrkesförarutbildning inom regionalt yrkesvux. Nu konstaterar myndigheten att bedömningen behöver justeras.

Vi inledde vår ursprungliga granskning efter tydliga signaler från bland andra Transportstyrelsen om att det finns brister på yrkesförarutbildningarna. Vår granskning och våra beräkningar av återkraven utgick från en tolkning av reglerna för statsbidraget. Vi kan nu konstatera, bland annat efter samtal med kommunföreträdare, att övriga regler för vuxenutbildning möjliggör andra tolkningar. Det innebär att vi behöver se över våra ursprungliga återkrav, säger Andreas Spång enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Reglerna för att få del av statsbidraget kräver att eleverna får minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande. Skolverkets ursprungliga återkrav baserades på beräkningar av hur många dagar eleverna fått just det. Efter en ny bedömning av de övriga reglerna för skolformen vuxenutbildning konstateras nu att det finns andra sätt att beräkna det arbetsplatsförlagda lärandet än i antal dagar. Detta eftersom vuxenutbildning kan läsas i olika takt, ska individanpassas och saknar regler för garanterad undervisningstid.

Vi kommer att undersöka vidare hur vi kan kontrollera detta krav i framtiden. Det är viktigt att statliga bidrag används rätt och att eleverna får det arbetsplatsförlagda lärandet. Här finns en problematik så därför kommer vi också att undersöka hur vi kan stötta kommunerna ytterligare i deras arbete med att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande, säger Andreas Spång.

Skolverket kommer nu att gå igenom alla ärenden och i de fall där man ser att besluten behöver ändras kommer nya beslut fattas. Skolverket uppmanar därför kommunerna att inte betala in det återkrav som uppgavs i det ursprungliga beslutet från oktober.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093