23948sdkhjf

Ny rapport varnar för stora brister i fordonskontrollen av miljö- och säkerhet

Fordonsbesiktningsbranschen har tagit fram en rapport som pekar på stora brister i fordonskontrollen för miljö- och trafiksäkerhet. Orsakerna är omoderna regler för trafiksäkerhet och för låga krav på bilarnas miljöpåverkan.

Enligt rapporten visar statistiken nu att andelen miljöunderkända fordon kraftigt minskat. Samtidigt finns inget som tyder på att fordonsflottan plötsligt blivit så mycket renare. Statistiken visar istället att tiotusentals fordon nu släpps igenom besiktningen trots att de inte har fungerande avgasrening.

Enligt EU:s regelverk ska en kontroll av röktäthet, där alltså partiklar ingår, göras för dieselbilar. Uppmätta värden ska jämföras med de nivåer som angetts av tillverkaren, det så kallade skyltvärdet. Om det uppmätta värdet överskrider skyltvärdet ska fordonet underkännas. Om ett sådant värde inte finns så gäller de generella gränsvärdena som finns fastslagna i direktivet. Vid den svenska föreskriftsförändringen togs dock mätning mot skyltvärde helt bort. Istället ska mätning endast göras mot generella gränsvärden. Detta trots EU-direktivets skrivningar om hur skyltvärde ska användas.

Fordonsbesiktningsbranschens mål är inte att underkänna fler fordon – utan rätt fordon, skriver organisationen och föreslår en rad åtgärder.

• En Nollvision för döda och allvarligt sjuka på grund av luftföroreningar från trafikens utsläpp

• Gränsvärdena skärps och sätts på en nivå som gör avgasmätning och miljökontroll relevant

• OBD-kontrollen blir relevant

• Undantaget från avgasmätning för dieselfordon äldre än 20 år tas bort

• Tillförlitliga och kostnadseffektiva kontroll- och mätmetoder, exempelvis partikelräkning och mätning av NOx utvecklas och införs i Sverige

När det gäller kontrollen av fordonens trafiksäkerhet påpekar FBB att reglerna som styr vad som kontrolleras under besiktningen inte uppdaterats sedan slutet av 1980-talet. Moderna säkerhetsfunktioner som antisladd, backkamera och filhållningshjälp kontrolleras inte och elbilar genomgår inte någon specifik kontroll. Stora rostskador passerar genom besiktningen utan anmärkning, hävdar FBB vidare, vilket kan orsaka att en bils uträknade deformationszoner sätts ur funktion.

Det är en hygienfaktor att Sverige som trafiksäkerhetsförebild i världen har besiktningsregler anpassade till den moderna fordonsflottan, säger Tord Fornander som är ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

Om era förslag på åtgärder för att komma till rätta med bristerna genomförs, blir inte fordonsbesiktningen betydligt mer omfattande då?

Nej, det handlar om att få föreskrifterna att lira med dagens fordon, säger Tord Fornander. Det är gränsvärdena som är fel när det gäller avgaserna. Med säkerheten så har vi kontroller som inte gör någon nytta.

Vilka riktar sig er rapport till i första hand?

Branschföreträdare, politiker och myndigheter. Det är Transportstyrelsen som äger frågan om föreskrifterna, säger Tord Fornander.

De nya EU-reglerna kom 2018 och inför dem var andemeningen att nivåerna för miljö och trafiksäkerhet skulle höjas, enligt Tord Fornander. Transportstyrelsen aviserade att göra ändringsföreskrifter för Sverige men drog tillbaka dem och endast mindre ändringar genomfördes.

FBB har även åsikter om hur elbilar bör kontrolleras i säkerhetshänseende.

• Framdrivningsbatterierna bör undersökas med avseende på synliga fysiska skador och läckor, inklusive lock, kablar, kyl/värmesystem och varningsanordningar.

• Kablar i drivsystemet måste kontrolleras för skador och att de är säkert monterade och skyddade. • Laddningskabeln ska kontrolleras för skador.

• Bilens kontakt och lock bör kontrolleras för skador och överhettning.

Fordonsbesiktningsbranschen är som slutkläm inne på framtida fordon, till exempel självkörande bilar och bussar. För att besiktningsreglerna ska fungera i framtiden vill man att:

• Besiktningsföreskrifterna uppdateras och kompletteras med särskilda anvisningar/regelverk för elbilar enligt en norsk förlaga.

• Besiktningsorgan, fordonstillverkare, myndigheter, akademi, forskare och politiker samarbetar för att hitta lösningar på hur myndighetsutövning och kontroll av fordonsflottan ska gå till i framtiden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Här testas batterierna till det yttersta
De har fått klartecken som CAB gällande Sermi
Klart med bälteskrav för A-traktorer
Nu ska däck börja återvinnas i Linköping
Colt gör comeback
Europamästare i Sermi
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094