23948sdkhjf

Mekonomen-jurist får uppdrag för konkurrensreglering

Robert Hård är invald i FIGIEFA:s arbetsgrupp för att ta fram ett nytt gruppundantag.

Tio år har gått sedan det nu gällande gruppundantaget som säkerställer de fria verkstädernas tillgång till teknisk information, reservdelar och specialverktyg, EU-kommissionens förordning 461/2010, trädde i kraft den 1 juni 2010. Det berättade Motormagasinet om nyligen.

I korthet har det inneburit att de fria verkstäderna har kunnat utföra service med bibehållen garanti, någonting som har varit instrumentellt för den framgång som de fristående verkstadskedjorna sett under den senaste tioårsperioden.

Men gruppundantaget gäller bara fram till den 31 maj 2023 och ska då ersättas av ett nytt. Hur det kommer att se ut är det ingen som vet i dag. EU-kommissionen kommer att se över den gällande konkurrensregleringen för bileftermarknaden gällande bilunderhåll och reservdelar. Det beredande arbetet, såväl utvärdering som förändring, av den gällande konkurrensregleringen kommer att starta under sommaren 2020.

I samband med att den europeiska samarbetsorganisationen för den fristående bileftermarknaden, FIGIEFA, valt och presenterat sin arbetsgrupp, står det klart att Sverige kommer att finnas representerat med sakkunnig expertis.

Det är Robert Hård, direktör juridik och hållbarhet på Mekonomen Group som valts in i arbetsgruppen som juridiskt sakkunnig. Det skriver Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, i ett pressmeddelande.

Robert Hård har efter 17 år som bolagsjurist inom Meca, och senare även hela Mekonomen Group, djupa kunskaper i bolags- och affärsjuridik med särskild inriktning på motorbranschen och dess eftermarknad.

Han har bland att bistått SBF med sin expertis i det inom EU mycket uppmärksammade konkurrensmålet avseende Kias konkurrensbegränsande garantivillkor på den svenska marknaden. Villkor visade sig strida mot EU:s konkurrensreglering, EU:s förordning 461/2010, med en fällande och vägledande dom för resten av EU som resultat.

– Jag är stolt över att FIGIEFA:s medlemmar över hela Europa gett mig förtroendet och utsett mig till att vara en av fyra ordinarie representanter i arbetsgruppen för deras framtid, säger Robert Hård.

– Naturligtvis kommer jag att med min kunskap och erfarenhet bidra med det jag kan för branschens bästa, det vill säga arbeta för en väl fungerande konkurrens som bygger på lika villkor, där det inte görs skillnad på verkstad och verkstad, utan alla ska kunna konkurrera med ett erbjudande till hela marknaden, fortsätter han och tillägger att den nuvarande regleringen är väldigt tydlig samt har god efterföljsamhet.

Enligt Robert Hård kommer frågorna rörande bilens digitala innehåll samt hur man ska säkerställa tillgång till det att vara en av knäckfrågorna under förhandlingarna med EU-kommissionen.

– Redan idag pågår ett lågaktivt ställningskrig mellan det fordonsindustriella komplexet å ena sidan och verkstäder, bilhandlare, reservdelsleverantörer, leasingbolag, verkstadsutrustare samt bilägarna å andra sidan kring de digitala frågorna.

Arbetsgruppen kommer att formera sig under sommaren för att initiera en förstudie av såväl marknaden som branschens ekonomi och konsumenternas efterfrågan. Arbetet kommer i huvudsak att pågå 2020–2021, men förmodligen även under en del under 2022 då EU-kommissionen kommer att lägga fram sitt förslag till ny förordning, den som ska gälla från och med 2023.

– Roberts kunskaper och praktiska erfarenheter kring tillämpningen av EU:s konkurrensreglering kommer att vara till stor nytta för arbetsgruppen, menar Christer Liljenberg, ordförande för SBF och vice ordförande för FIGIEFA.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078