23948sdkhjf

BMW presenterar målsättning för 2030

BMW Groups vd Oliver Zipse presenterar nu företagets målsättning till och med 2030, och två av målsättningarna är att hållbarhet och resurseffektivitet ska vara centrala i företagets strategiska riktning.

Som en del av denna process sätter BMW Group tydliga mål för koldioxidreduktion till 2030. För första gången appliceras dessa genom hela livscykeln – från leverantörskedjan, genom produktion till användarfasen. Målet är att minska koldioxidutsläppen med minst en tredjedel per fordon genom hela spektrumet.

Med en fordonsflotta bestående av cirka 2,5 miljoner fordon, som är antalet fordon producerade av BMW Group 2019, skulle detta innebära en minskning av mer än 40 miljoner ton koldioxid över livscykeln 2030.

– Jag tror att kampen mot klimatförändringarna och hur vi använder våra resurser kommer vara avgörande för vårt samhälles, och BMW Groups, framtid. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhet, och därför tar vi ansvar direkt genom att göra dessa frågor centrala i vår framtida strategiska riktning, säger Oliver Zipse.

Delar av den nya strategiska riktningen:

  • Styrelse och ledning kommer mätas mot nya hållbarhetsmål.

  • För första gången CO2-mål för full livscykel till 2030.

  • Långtgående produktstrategi: rejält minskade utsläpp med fler än 7 miljoner elektrifierade fordon.

  • Koldioxidutsläpp från produktion och fabriker ska minska med 80 procent per fordon.

  • Den mest hållbara leverantörskedjan i branschen som målsättning.

  • Cirkulärekonomi som vision för resurshantering.

BMW Group ska dessutom till år 2023 erbjuda 25 elektrifierade modeller, varav hälften helt elektrifierade.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14