23948sdkhjf

Cyberhot ställer nya krav på bilindustrin

I takt med att bilarna blir allt mer uppkopplade ökar också kraven på cybersäkerhet. En säkerhetscertifiering ska hjälpa till i arbetet.

Säkerhetslösningsleverantören Trend Micro ser de krav som fordonsindustrin måste anpassa sig efter för att garantera cybersäkerheten i nyproducerade uppkopplade fordon. De har därför tagit fram en guide för att göra det enklare för företag inom fordonsindustrin att översätta den nya certifieringens krav till verkliga handlingar.

En ny certifiering tänker kanske du, vilken då? Jo, det handlar om ISO/SAE 21434 som ska se till att fordonsindustrin antar den cybersäkerhetspraxis som tidigare endast varit vanlig på it-avdelningar – men inte inom industriproduktion.

Certifieringen innebär att fordonsindustrin måste etablera en kultur för cybersäkerhet med styrning, riktlinjer, processer och verktyg för att se till att konstruktionen av elektroniska delar för fordon håller jämna steg med utvecklingen av nya cyberhot och attackmetoder.

Trend Micro berättar om den utveckling som är orsak bakom skapandet av den nya säkerhetscertifieringen.

Dagens moderna fordon, oavsett om det är bilar eller lastbilar, innehåller allt mer smart teknik. Detta har resulterat i en ökande mängd cyberhot riktade mot fordonstillverkande företag – såväl vid användning av fordonen, som vid produktion av dem.

Detta har lett till att fordonsindustrin nu måste anta cybersäkerhetsstrategier för inbäddade EE-system och komponenter för alla faser i ett fordons livscykel.

– I samma takt som ny teknik inom fordonsindustrin utvecklas och allt fler fordon ansluts till allmänt tillgängliga nätverk, ökar riskerna för cyberattacker som kan leda till dödsfall och/eller personskada, materiell skada och/eller förlust, samt förlust av eller missbruk av känslig data. Sådana händelser kan direkt påverka och skada biltillverkarnas rykte, och kan även leda till böter och ett minskat förtroende för varumärket, förklarar Johnny Krogsboll, Nordic technical director på Trend Micro och fortsätter:

– Som bil- eller lastbilsförare är det numera viktigt att inte bara se till att man kör en bil som är säker rent fysiskt, utan även digitalt. Det enda sättet man kan göra detta på är, eller kommer i framtiden vara, att ta reda på huruvida det fordon man kör har tillverkats på ett säkert sätt samt med förarens digitala säkerhet i åtanke. Detta kan man göra genom att ta reda på huruvida fordonsmärket antagit den nya säkerhetscertifieringen ISO/SAE 21434 eller inte.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094