23948sdkhjf

Regeringen vill stoppa miljöbilsexporten

Regeringen ogillar exporten av nyare begagnade miljöbonusbilar, främst till Norge. I en promemoria föreslås en spärrtid på fem år, annars får man betala tillbaka bonusen.

Det är Miljödepartementet som författat promemorian och skickat den på remiss till ett drygt 40-tal instanser – myndigheter och intresseorganisationer.

Bakgrunden är att exporten av nyare begagnade miljöbilar (merparten till Norge) stegrats under senare år. I Sverige kan en elbilskund få 60 000 i miljöbonus efter att ha ägt den i sex månader.

I en rapport från Trafikanalys framgår att etanolbilar och gasbilar under flera år varit föremål för en påtaglig export men att exporten av laddhybrider och elbilar ökat kraftigt sedan 2016 (rapport 2017:6), skriver man i promemorian.

En majoritet av de exporterade laddhybriderna och hälften av elbilarna hamnade i Norge under 2016. Och den ökade trenden håller i sig. Under 2019 exporterades totalt ca 117 400 personbilar (Trafikanalys [2020] Personbilar avregistrerade till utlandet). Av dessa var ca 11 000 elbilar, laddhybrider eller gasbilar. Under samma år nyregistrerades ca 45 700 personbilar som var elbilar, laddhybrider eller gasbilar. Det betyder att det nästan gick en exporterad begagnad miljöbil på var fjärde nyregistrerad sådan.

Och det är nyare begagnade bilar som försvinner till grannlandet, inte äldre. Statistik från Trafikanalys visar att, av de begagnade elbilar och laddhybrider som lämnar landet, är ca 80 procent tre år eller nyare medan praktiskt taget samtliga är högst fem år gamla.

Eftersom syftet med hela miljöbilsbonussystemet är att sänka den svenska bilparkens utsläpp av CO2 blir det "Ebberöds Bank" om de i princip omgående efter sex månader säljs till Norge. De gör förstås miljönytta där också men på de svenska skattebetalarnas bekostnad och det var ju inte riktigt meningen.

Så Miljödepartementets promemoria föreslår två saker: 1) Att det införs bestämmelser som innebär att om en klimatbonusbil avregistreras av någon annan anledning än att den skrotas tidigare än fem år från det att bilen har ställts på, ska bonusen betalas tillbaka av den som fått bonusen. Notera att det är första ägaren som blir återbetalningsskyldig, oavsett vem som sedan exporterar bilen. 2) Vidare föreslås att karenstiden på sex månader för utbetalning av bonusen beräknas från den dag då bilen ställts på. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Fotnot: Enligt den nuvarande förordningen om klimatbonusbilar är en klimatbonusbil en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss med utsläpp under 70 gram koldioxid per kilometer, eller som kan drivas med fordonsgas (naturgas eller biogas). Ju mindre koldioxid bilen släpper ut, desto högre bonusbelopp kan man få. Det maximala bonusbeloppet för bilar med nollutsläpp är 60 000 kronor. Gasbilar kan som lägst få en bonus på 10 000 kronor.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094