23948sdkhjf

Bosch satsar på bränsleceller

Bosch har sänt ut ett pressmeddelande att man gör en satsning på bränsleceller med fokus på att få in lastbilstrafiken i elektromobilitet.

Med hjälp av ett nytt system som drivs med vätgas, producerad med förnybar energi, vill Bosch möjliggöra klimatneutrala transporter utan begränsade körsträckor eller långa laddningstider. Initialt fokuserar man på lastbilar och planerar att göra lösningen produktionsklar till 2022-2023. Det gör förstås inte Bosch av ideella skäl utan tanken är förstås att bli en storspelare när vätgasen blir allt viktigare för transportlösningar.

Vätgasen som drivmedel/energiförmedlare åker numer ofta upp på tapeten. Motormagasinet kunde för en tid sedan berätta att BMW fortsätter sin satsning på bränsleceller i samarbete med Toyota. Och på tal lastbilar så meddelade även AB Volvo och Daimler Truck AG att de bildar ett gemensamt bolag för att utveckla bränslecellssystem för användning i de båda företagens lastbilar.

Allt hårdare utsläppsregler har förstås satt myror i huvudet på fordonsbranschen i allmänhet och lastbilstillverkare i synnerhet. Att hitta renare teknik, även vid längre sträckor och inte minst med en last på 40 ton, är en knäckfråga för både ingenjörer och ”bean counters” (ekonomer).

Fördelarna med bränsleceller blir tydliga just inom de områden där drivsystem baserade på elektriska batterier av olika anledningar inte är det perfekta alternativet, förklarar Dr. Uwe Gackstatter, ansvarig för division Bosch Powertrain Solutions. Med andra ord konkurrerar inte bränsleceller och batterier med varandra, utan kan istället ses som komplement till varandra.

I pressmedelandet räknar Bosch upp sju anledningar till att bränsleceller är en nyckel till framtidens transport:

1. Klimatneutralitet
I en bränslecell reagerar väte (H2) med syre (O2) från den omgivande luften. Den energi som denna reaktion frigör omvandlas till el som används för att köra. Värme och rent vatten (H2O) är andra reaktionsprodukter. H2 erhålls med hjälp av elektrolys, där vatten separeras i väte och syre med hjälp av elektricitet. Utöver vätetanken behöver fordon som drivs av bränsleceller bara ett mycket mindre batteri, vilket kraftigt minskar koldioxidavtrycket i produktionen.

2. Potentiella applikationer
Väte har hög energitäthet. Ett kilo väte innehåller så mycket energi som 3,3 liter diesel. För att resa 100 kilometer behöver en personbil bara cirka ett kilo, medan en 40-ton lastbil behöver sju kilo. Som med diesel eller bensin tar det bara några minuter att fylla en tom H2-tank och fortsätta resan. Om målen för klimatåtgärderna i Paris ska uppnås måste väte i framtiden driva inte bara bilar och kommersiella fordon utan också tåg, flygplan och fartyg. Energi- och stålindustrin planerar också att använda väte.

3. Effektivitet
En av de avgörande faktorerna för ett drivsystems miljövänlighet och lönsamhet är dess effektivitet. Detta är ungefär en fjärdedel högre för bränslecellfordon än för fordon med förbränningsmotorer. Att använda återhämtningsbromsning ökar effektiviteten ytterligare.

4. Kostnaden
Kostnaden för grönt väte kommer att minska avsevärt när produktionskapaciteten ökar och elpriset från förnybar energi sjunker. Hydrogen Council, en sammanslutning av över 90 internationella företag, förväntar sig en minskning av kostnaderna för många väteapplikationer med hälften under de närmaste tio åren. Bosch arbetar för närvarande med start-up-bolaget Powercell för att utveckla den så kallade ”stacken”, d.v.s. kärnan i bränslecellen, och göra den marknadsklar.

5. Infrastruktur
Dagens nätverk av vätgaspåfyllningsstationer erbjuder inte fullständig täckning. Företag i många länder samarbetar för att gå vidare med expansionen, ofta med stöd av statliga subventioner, såsom i Tyskland, Japan, Kina och Sydkorea.

6. Säkerhet
Användningen av gasformigt väte i fordon är säker och inte farligare än andra bilbränslen eller batterier. Vätebehållare utgör inte en ökad explosionsrisk. H2 brinner i kombination med syre och en blandning av de två utöver ett visst förhållande är explosiv. Men väte är ungefär 14 gånger lättare än luft och därför extremt flyktigt. Till exempel kommer H2 från en fordonstank att stiga snabbare än den kan reagera med det omgivande syret.

7. Rätt i tiden
Väteproduktion är en beprövad och tekniskt okomplicerad process
som snabbt kan ökas för att möta högre efterfrågan. Dessutom har bränsleceller nu nått den nödvändiga tekniska mognaden för kommersialisering och omfattande användning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125