23948sdkhjf

Få dog i trafiken 2020

Under 2020 omkom 190 personer i olyckor på de svenska vägarna, vilket är 31 personer färre än 2019. Det visar ny preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Det är omkomna i personbilsolyckor som har minskat mest och det gäller både kollisioner och singelolyckor. När det gäller oskyddade trafikanter har antal omkomna minskat på motorcykel, cykel och påkörda fotgängare jämfört med de senaste fem åren.

Under våren, mellan mars och april, minskade antalet olyckor stort. Samtidigt minskade ävn trafiken. Under tidig höst minskade olyckorna mycket igen, trots att trafikmängden då ökade. I november vände utvecklingen och antalet olyckor ökade.

– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Ett nytt etappmål är bestämt. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

– För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen, säger Jonas Bjelfvenstam.

Siffror:

93 bilister i personbil
32 bilister i lastbil
28 motorcyklister
14 cyklister
23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon

40 kvinnor och 150 män.
15 var under 18 år.
55 var 65 år eller äldre.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093