23948sdkhjf

Forskare ska hitta bilens optimala livslängd

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Bilens optimala livslängd är däremot inte fastställd. Ett nytt forsknings- och innovationsprojekt ska därför reda ut just det.

Projektet heter ”Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet” och är finansierat av Trafikverket. Frågeställningen ska undersökas av Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet ska börja med att identifiera faktorer som relaterar till användningen av fysiska resurser i ett fordon och emissioner under tillverkning, användning och återvinningsfasen. En optimal livslängd ur dessa perspektiv beräknas genom olika modeller som livscykelberäkningar och en avvägning av olika scenarier genom känslighetsanalyser, enligt forskarna.

Då teknisk utveckling ger bilar allt bättre passiva och aktiva trafiksäkerhetsegenskaper analyserar förväntade effekter på trafiksäkerhet till följd av förändrade livslängder. Projektet kommer också att titta på vilka typer av styrmedel som skulle kunna användas för att påverka bilars livslängd, exempelvis förtida skrotning, och vilka effekter det kan ge för samhällsekonomin och bilägare.

Projektet förväntas skapa värde för politiska beslutsfattare, privata bilägare, företag och bilindustrn, batteriaktörer, återvinningsindustrin med flera.

Projektet startade i februari 2021 och ska pågå till slutet av oktober 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11