23948sdkhjf

SBF lägger ut kursen

Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, har lagt ut kursen för den närmaste tidens arbete och prioriteringar. Viktigast är konkurrensreglering och tillgång till fordonsdata.

Överst på agendan står naturligtvis arbetet med en fortsatt konkurrensreglering som innebär konkurrens på lika villkor för marknadens olika aktörer och, inte minst, konsumenternas fortsatta valfrihet, säger SBF-ordförande Johnny Bräster.

Under våren har Johnny Bräster mött samtliga SBF-medlemmar. Utifrån deras önskemål och synpunkter har han formerat en plan. En plan som ska effektueras till att skapa medlemsnytta, rätt affärsförutsättningar för medlemsföretagen.

Utöver frågan om en fortsatt konkurrensreglering, EU-gruppundantag för tjänster inom motorfordonsunderhåll enligt EU:s förordning 461/2010, trängs även frågorna om SERMI och S-OTP i topp på agendan.

Under 2023 är SERMI Sverige en realitet. Därför har ett initialt arbete med att bilda en parts- och intressesammansatt arbetsgrupp för implementering påbörjats. Detta sker inom ramarna för lobbyalliansen AFCAR Sverige, säger Johnny Bräster och fortsätter:

På motsvarande vis har vi inlett arbetet med telematikplattformen S-OTP, ett initiativ från den europeiska samarbetsorganisationen FIGIEFA som berättigar fristående verkstäder en säker och teknikneutral ingång till bilens digitala innehåll.

Således befinner sig arbetet med SERMI respektive S-OTP i sin linda, men det fortgår parallellt med det pågående utvärderingsarbetet av en framtida konkurrensreglering som EU-kommissionen driver.

Enligt Johnny Bräster kokar alla frågor om tillgång till bilarnas hela digitala innehåll i realtid ner i frågan om cybersäkerhet.

Inom området står både servicemarknadens aktörer och konsumenterna inför både stora och starka krafter som vill äga och kontrollera bilarnas digitala innehåll. Ges de det övertaget snedvrids konkurrensen på bekostnad av de fristående aktörernas konkurrensförmåga och de bilägande konsumenternas valfrihet.

På SBF:s agenda för 2021 finns följande prioriterade områden:

Reservdelsidentifikation, SPI, säkerställa klargörande från EU-kommissionen inom VIN/GDPR samt lagstiftning på EU-nivå som medger juridiska insatser nationellt

Fordonsdata, FIGIEFA-konceptet S-OTP, säkerställa att det införs en lagstiftning som ger S-OTP mandat som lösning för att ge säker tillgång till fordonsdatan

Konkurrensreglering, MVBER, säkerställa en fortsatt konkurrensreglering som innebär konkurrens på lika villkor efter 1 juni 2023.

Cybersäkerhet, Cybersecurity, säkerställa att eftermarknadsrepresentanter får delta i arbetet med att utforma ett framtida EU-regelverk

ISO/CEN-standarder, säkerställa att fordonstillverkarna inte missbrukar ISO för att kringgå EU-lagstiftning, samt se över att OTP för tillgång till fordonsdatan är relevant

EU-kommissionen, publika konsultationer/politikerdialog, driva konkurrensfrågor som rör bland annat datadelning, digital servicebok och digitala marknadsplatser

SERMI, säkerställa att EU-kommissionen fortsätter arbetet med SERMI för säker åtkomst för fristående aktörer av säkerhetsklassad teknisk information

Delta i kompetens- och ledarskapsutveckling inom karriärsutvecklingsprogrammet – Talent4IAM för den fristående eftermarknaden med målet att attrahera ny arbetskraft till branschen.

Utöver direkta kontakter med politiska institutioner som riksdagen och näringsdepartementet omfattas även ett antal myndigheter; Konkurrensverket, Transportstyrelsen, Konsumentverket och Integritetsskyddsmyndigheten, av det lobbyarbete som SBF driver under det kommande året.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094