23948sdkhjf

Starkt delår för Bilprovningen

Under det andra kvartalet 2021 levererade Bilprovningen ett historiskt starkt resultat, skriver företaget i ett pressmeddelande med vd Andreas Myhrmans kommentarer.

Jämfört med motsvarande period 2020 ökade försäljningen med 11 procent till 223 miljoner kronor och rörelseresultatet med 20 procent till 65 miljoner. Resultatutvecklingen var lika positiv för det första halvåret. Jämfört med 2020 steg försäljningen från 364 till 399 miljoner kronor, rörelseresultatet från 70 till 83 miljoner kronor och rörelsemarginalen från 27 till 29 procent – vilket är en hög marginal. Resultatförbättringen förklaras av en fortsatt effektivisering av verksamheten på stationerna i kombination med ökade volymer. Trots ökande konkurrens.

Vid kvartalets utgång var antalet ackrediterade anläggningar på den totala fordonsbesiktningsmarknaden 563, att jämföra med 550 föregående år. För Bilprovningens del ackrediterades och öppnade fyra stationer under kvartalet. Av dessa är tre nyetableringar i Ljungsbro, Norrköping och Älta samt en ometablering i Karlstad. Utöver pågående nyetableringar i Högdalen, Kalmar och Örebro samt ometablering i Solna tecknades hyresavtal för en nyetablering i Malmö samt en ometablering av Stockholm-Gärdet. Vid periodens utgång hade Bilprovningen 97 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

– I syfte att minska smittspridningen har vi vidtagit en rad åtgärder som innebär att många kunder betalar i förväg, kommer utan sällskap, väntar utanför och inte följer med på provrundan, säger vd Andreas Myhrman. Mätningar visar att 95 procent av kunderna är nöjda med sitt besök vilket tyder på att vi lyckas skapa en trygg miljö på stationerna.

I maj återupptogs arbetet med att använda vår besiktningsstatistik för konsumentinformation om skicket på olika fordonsslag. Statistiken för husvagnar och husbilar, som påvisar stora brister, har uppmärksammats särskilt mycket på grund av det rekordstora intresset för camping till följd av pandemin, säger Andreas Myhrman.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094