23948sdkhjf

Bildelsgrossisterna bildar grupp för tunga fordon

Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, har påbörjat arbetet med att formera en speciell arbetsgrupp för tunga fordon.

Nyligen arrangerade SBF en välbesökt branschsammankomst hos Meca i Malmö kring de tunga frågorna rörande den fria eftermarknaden. Inte oväntat är frågorna i stort desamma som för personbilar – rätten att konkurrera enligt den nuvarande konkurrensregleringen, rätten till verktyg och originaldelar, rätten till teknisk information och tillgång till fordonets hela digitala innehåll i realtid, verkstädernas kompetens och förmåga – i skuggan av teknisk transformering och strukturella branschförändringar.

– När man talar om fordon och eftermarknad är det ett starkt på fokus på lätta fordon, personbilar, trots att vi har en inte helt oansenlig mängd tunga fordon som också måste underhållas. Tyvärr får inte alltid tunga fordon den uppmärksamhet inom motorbranschen som de borde få, säger SBF:s ordförande Johnny Bräster, i ett pressmeddelande.

Han lyfter speciellt fram vad rådande konkurrensreglering säger om konsumentens valfrihet – applicerat på tunga fordon är det åkeriföretagens valfrihet som ska värnas.

– Tyvärr är det ett problem att åkeriföretagen inte förstår sina rättigheter. Naturligtvis kan service- och finansieringsavtal för nya fordon innebära begränsad valfrihet. Men monopol, som att låsa in ett fordon till 100 procent i ett system, är inte tillåtet enligt EU-kommissionen, påpekar Johnny Bräster.

Mötet renderade i ett antal punkter som skulle kunna utgöra till grunden för gruppens arbete, det vill säga skapa medlemsnytta och ge branschens aktörer rätt förutsättningar:

• Informera om verkstädernas och åkeriföretagens rättigheter, alltså ägarna av tunga fordon.

• Arbeta för en fortsatt konkurrensreglering motsvarande den som finns i dag, men anpassad till den tekniska utvecklingen och nya krav.

• Inrapportering av misstänkta överträdelser av konkurrensregleringen till SBF för vidare kommunikation till Konkurrensverket eller EU:s konkurrensdirektorat via branschorganisationen FIGIEFA.

• Undersöka möjligheten att bilda en intressentsammansatt lobbykonstellation för tunga fordon motsvarande den som redan finns för personbilar/lätta fordon, AFCAR.

• Framtagande av bransch- och övergripande statistik kring tunga fordon.

• En definierande marknadsbeskrivning.

• Kompetenstillförsel och kompetensutveckling.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065