23948sdkhjf

Energiexpertens tips för firman: Nattvandra bort energitjuvarna

Nattvandra i ditt företag – och hitta energislukande utrustning. Det är bara ett av många tips som journalisten och energirådgivaren Royny Holmström.

Om ett tryckluftssystem läcker dygnet runt, året om, så handlar det om stora ekonomiska förluster för en verkstadsägare. Det har Motormagasinet skrivit om tidigare. Men att täta läckage i tryckluftsanläggningar är bara en åtgärd av många som går att göra för att spara energi – och i förlängningen också bidra till ett bättre klimat samtidigt som företagets ekonomi stärks. Många energieffektiviserande åtgärder kan dessutom göras utan att det krävs investering i form av kapital. Det kan i många fall räcka med att ändra vissa rutiner och beteenden bland samtliga anställda i företaget. I de flesta företag genomförs olika typer av ”ronder” inom ramen för underhålls-, miljö-, arbetsmiljö- och brandskyddsarbete. Rådet från Energimyndigheten är att på samma sätt inkludera energironder för att säkerställa att företagets rutiner, styrning av system och löpande underhåll och drift sker på ett energieffektivt sätt. Till exempel kan den som utför service på en anläggning undersöka om det finns något mer arbete som behöver utföras, när personal ändå är på plats. Nattvandring, vilket innebär att personal går runt i lokalerna för att kontrollera om det finns några avvikelser från det normala. Till exempel identifiera maskiner, utrustning och belysning som står på utanför ordinarie arbetstid. Utanför ordinarie arbetstid är det lättare att höra ljudet av läckage på tryckluftsanläggningar och att upptäcka läckage på vatten- och värmesystem. Även när det gäller belysning kan man göra vissa förändringar, som medför mindre energiförbrukning, speciellt om det handlar om lokaler där det är högt till tak. Ofta krävs ett stort antal armaturer i taket för att avge tillräckligt bra ljus nere vid arbetsplatserna. Rådet kan vara att ersätta takarmaturerna med effektiv arbetsbelysning nära arbetsplatserna. Ytterligare en åtgärd som ofta glöms bort är att se över företagets policy för resor och möten.

Energikartläggning För att kunna genomföra mer omfattande energibesparande åtgärder är energikartläggning nödvändig och då gäller det att redan från start välja hur arbetet ska utföras, fram till att slutpresentation av kartläggningens resultat och investering- och lönsamhetskalkyler ska upprättas. Det innebär att kartläggningen genomförs gemensamt med olika medarbetare i företaget som har ansvar för drift, ekonomi, lokaler, miljö och energi. I vissa fall intar en konsult rollen som projektledare för att genomföra energikartläggningen. Det är viktigt att samma rutiner gäller för energikartläggningen, som i det befintliga ledningssystemet om det redan finns ett sådant i företaget – till exempel hur uppföljning, rapportering och åtgärdsförslag hanteras i handlingsplanen. Det är också viktigt att egen personal har ett nära samarbete med konsulten, för att bidra med information men också för att lära sig för framtida behov. Energimyndigheten påpekar vikten av att ställa krav på hur konsulten genomför och utformar kartläggningen och att den förvärvade kunskapen stannar i företaget efter att konsulten är klar med sitt arbete. Begär att få se tidigare rapporter från energikartläggningar som konsulten har gjort och även underlag som visar att konsulten har den kompetens som krävs – inte minst när det gäller lönsamhetsberäkningar. En energikartläggning kan vara både tidskrävande och kostsam för ett mindre företag. Rådet är att börja med en enklare energikartläggning och sedan bygga på kartläggningen stegvis över tid. Börja med att kontrollera energifakturor från de senaste 2 – 3 åren och jämför årsförbrukningen för varje år. En energikartläggning kan genomföras enligt en standard. För stora företag som omfattas av lagen om energikartläggning är detta ett krav. Men även små och medelstora företag kan använda en standard om de vill. Fördelen är att man följer ett beprövat arbetssätt och att man kan få en certifiering att visa upp. Nackdelen är att arbetet kan bli dyrare och mer omfattande eftersom det även finns andra krav utöver energikartläggning. Om man väljer att certifiera sig enligt standarden innebär detta en extra kostnad. En energikartläggning bör ses över med jämna mellanrum och att kartläggningen blir ett levande dokument som anpassas efter eventuella förändringar i verksamheten. Det kan också fungera som en enkel utvärdering av företagets arbete sedan föregående kartläggning för att se vilka åtgärder som är genomförda eller inte.

Vad du själv kan göra 1) Börja med att kontrollera eventuella värmeförluster i klimatskalet, det vill säga byggnadens golv, väggar, dörrar, fönster och tak. Använd gärna en värmekamera som med stor precision visar var i byggnaden som det sker värmeförluster. Om möjligt tilläggsisolera för att hindra fortsatta värmeförluster. Det är inte lönsamt att kompensera dessa värmeförluster i byggnaden genom att investera i större och effektivare värmekälla om byggnaden ”läcker ut värme”. 2) Försök identifiera vilka processer och arbetsmoment som drar mest energi och undersök vad som kan göras för att minska förbrukningen. 3) Försök genom bland annat nattvandring identifiera onormala och energikrävande situationer som till exempel att maskiner och utrustning är påslagna utanför ordinarie arbetstid. Lampor som lyser utan att det finns behov. Läckande tryckluftsanläggningar. Dusch- och tvättställsblandare som läcker eller inte blivit helt stängda. Fönster som står öppna, kanske vintertid. Det har inträffat att en bastu i ett omklädningsrum användes som torkrum för att torka våta arbetskläder på natten… 4) Rapportera eller åtgärda de fel och brister som upptäcks under nattvandringen. 5) Genom information och samarbete med samtliga i företaget bidra till en beteendeförändring som medför ett ansvar för var och en att släcka belysningen och stänga av alla vattenkranar samt slå av alla maskiner och utrustning när arbetstiden är slut. Vill du fördjupa dig i hur man som företagare kan energiförbättra ditt företag? Gå gärna in på Energimyndighetens hemsida för att få ytterligare råd och tips: https://www.energimyndigheten.se/guide-for-energieffektiva-foretag/

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11