23948sdkhjf

Fortsatt inbromsning på personbilsmarknaden

Mobility Swedens registreringsstatistik för februari månad visar att antalet nyregistrerade personbilar fortsätter falla kraftigt. Avskaffad klimatbonus, konjunkturläget och hushållens minskade köpkraft är förklaringar.

I februari minskade nyregistreringarna med cirka 13 procent jämfört med samma månad förra året. Totalt registrerades 18 442 nya personbilar, vilket kan jämföras med månadens genomsnitt på 23 200 de senaste fem åren. Den stora förändringen är att privatkundernas andel av registreringarna under årets två första månader minskat från cirka 50 procent till cirka 37 procent. Av det totala antalet nyregistrerade personbilar var 54 procent elbilar och laddhybrider under februari månad, varav 33,2 procent elbilar. Det är en något högre andel laddbara än i fjol och en viss överflyttning från laddhybrider till elbilar går att skönja.

– Ordertakten visar ännu tydligare än registreringsstatistiken att privatmarknaden är kall på grund av att klimatbonusen avskaffats och konjunkturläget. Nu är det företagen som håller uppe marknaden. Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande för den snabba ökningstakten av elbilar. Nu ser vi en tydlig inbromsning, men på grund av de långa leveranstiderna kommer effekterna av den avskaffade bonusen först att märkas efter sommaren, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden.

Tunga lastbilar och bussar går fortsatt starkt under februari och ökade med 43,5 procent respektive 100 procent, i jämförelse med samma månad förra året. I fjol uppvisade emellertid båda fordonsslagen betydande minskningar i februari. Varannan ny buss var en elbuss. Lätta lastbilar uppvisar en ökning med drygt 15 procent och 2 983 nya fordon registrerades. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 11,1 procent i februari.

– Elektrifieringen har inte kommit lika långt för lätta lastbilar och vi ser nu en kraftig avmattning jämfört med avslutningen av 2022. Här är det viktigt att regeringen agerar snabbt och inför styrmedel för att omställningen inte helt ska stanna av, vilket även gäller privatmarknaden för personbilar avslutar Mattias Bergman.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078