23948sdkhjf

LEDARE: Kan hela landsbygden leva?

Våra politiker brukar tävla i uttalanden om hur de vill att hela landsbygden ska leva. Vilka åtgärder som ska tas för att kunna nå det målet skiljer sig dock något. Gemensamt är dock tron på en fungerande infrastruktur.

Enligt Jordbruksverkets definition bor 34 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Men för att det ska gå att fortsätta bo och leva på landsbygden krävs det givetvis att det finns en fungerande samhällsservice och infrastruktur. Även om det vore bra om allt fler skulle använda sig av kollektivtrafik för att minska utsläpp är det inte alltid möjligt att nyttja den om man exempelvis bor i Norrlands inland. 

Då behövs bilen och till det underhållna vägar samt givetvis verkstäder som kan serva fordon, lätta såväl som tunga.

Frågan om folk överhuvudtaget vill bo på landet borde också vara en icke-fråga. I samband med pandemin såg vi att många valde att flytta från storstäderna. Med allt snabbare uppkoppling mot nätet blir det vanligtvis heller inga svårigheter att kunna jobba på distans.

Sveriges fordonsverkstäders förening, SFVF och Sveriges Bildelsgrossisters förening, SBF, gick nyligen samman med en gemensam näringspolitisk agenda. I en tiopunktslista vill de bland annat se att bilverkstäder får samma möjligheter till det glesbygdsstöd som livsmedelsbutiker och har i dagsläget. De vill även att infrastrukturen säkerställs och lyfter framförallt tillgången till fiberuppkoppling.

Frågan om folk överhuvudtaget vill bo på landet borde också vara en icke-fråga.

Båda punkterna är viktiga för att underlätta för verkstäder men det är också viktigt att tänka på att det till att börja med måste finnas ett incitament för folk att flytta till landsbygden. Här kan det också bli lite av ett moment 22. För att kunna driva företag som verkstäder och butiker måste det finnas ett kundunderlag med boende i trakten. Men för att folk vill bosätta sig vill de naturligtvis att det finns en fungerande samhällsservice.

Den nya regeringen har sagt att de ska satsa på upprustningen av vägar vilket är bra då det inte bara ökar trafiksäkerheten men även underlättar för transporter. Något som är nödvändigt om vi vill att folk ska kunna fortsätta leva på landsbygden.

Utöver politiska åtgärder som exempelvis bidrag till företag, subventioner och liknande tror jag också det är viktigt med samarbete hos näringslivet i de olika orterna. Kan man till exempel gå samman för att fixa snabbladdstolpar som finns i anknytning till mataffären och verkstaden. Att man ser till att utveckla det lokala engagemanget i samhället ännu längre för att hitta olika lösningar. För engagemang i mindre orter brukar det sällan vara brist på.

Mycket hänger nu på våra politiker. På riksplanet såväl som lokal nivå att skapa incitamenten så det blir lönsamt för företag att verka i glesbygden. En fungerande infrastruktur på alla nivåer är en bra början.

Artikeln är en del av vårt tema om Ledare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094