Om Motormagasinets Branschdag 2023 - Fokus verkstad

Syftet med dagen är att lyfta viktiga branschfrågor, visa vad som sker på marknaden, belysa lönsamhetsfrågor samt visa upp viktiga produkter och tjänster som skapar mervärden och nytta för branschen.