23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Tvister vid bilinköp av begagnade bilar

Många väljer att köpa en begagnad bil i stället för att investera i en ny sådan. Och det är inget felaktigt beslut i sig, tvärtom. Om bilen är i gott skick kan man göra ett riktigt bra köp och njuta av sin bil en lång tid framöver.

Problem kan dock uppstå om och när den begagnade bilen inte är lika bra som man trott.  Vad betyder det? Tänk ifall du köper en bil med fullt förtroende och antar att den är i ett relativt bra tillstånd, färdig att köra. Vad sker ifall du upptäcker efter att du betalt och fått bilen att den har en del fel som behöver åtgärdas. Och reparationen är som de flesta vet inte den billigaste. Vad gör du då? Finns det något du kan göra? 

Just i sådana sammanhang kommer det de så kallade tvisterna om bilinköp upp. Det finns faktiskt flera saker som kan göras för att undvika sådana typer av situationer. Är det nu så att du köpt bilen i god tro (god tro betyder att du inte vetat om felet och trott på säljarens ord att allt är ok med fordonet) men upptäcker att det finns ett fel så är det bra att söka upp en jurist eller advokat. Råd är välbehövda i sådana sammanhang.

Rådet lyder

Aksel Hellerud, kommunikationsrådgivare i Synega, menar att konsultföretaget får in en del tvister om bilinköp. Han förklarar situationen på följande sätt:

”Huvudproblemet är att det i många fall dyker upp gömda eller oupptäckta fel efter bilinköpet slutförts. Köparen övertar ofta en bil som körts länge och i samband med det kan det uppkomma fel och saker som behöver åtgärdas i efterhand. Det är ofta fallet med äldre bilar.

En vanlig fråga kommer då upp - Är det köparens eller säljarens ansvar att åtgärda felet? En rättslig tvist kan bli aktuell om säljaren gett köparen falska uppgifter om bilens skick. Ett vanligt exempel är säljarens egen försäkran om att bilen ska hålla och är tillräckligt bra att köra. Problemet är att sådana sakförhållanden mellan de två parterna är svåra att bevisa vid en tvist. Det är svårt att avgöra vem som har rätt vilket leder till att fallet hamnar i domstolen. Följaktligen leder detta i sin tur till höga kostnader för alla involverade, både när det kommer till tid och pengar “

För att förtydliga ytterligare och ge ett råd angående inköp av en begagnad bil säger Aksel Hellerud att:

”Ska du köpa eller sälja en bil rekommenderar vi att du skriver under ett bra kontrakt som skyddar båda partner. Säljaren brukar frånskriva sig alla fel som uppkommer efter inköpet samtidigt som denne inte marknadsför fordonet på ett alltför positivt sätt i säljannonserna. Köparen bör få alla utlåtanden och beskrivningar av bilens skick i en skriftlig form i samband med inköpet från säljaren. Som tillägg bör köparen besiktiga bilen tillsammans med en bilexpert innan köpeskilling överförs och kontrakt skrivs under.” 

Tänk på att det finns gott om olika experter som du kan kontakta i samband med inköp av en begagnad bil. Du kan få hjälp med att utforma ett köpekontrakt som skyddar dig mot eventuella framtida problem med bilen. Du kan även konsultera med en jurist för att få reda på alla lagar och bestämmelser innan du ens börjar titta efter en begagnad bil. Några viktiga punkter som du bör vara bekant med berättar vi lite mer om i nästa rubrik. 

Krav på reklamation- vad behöver du veta?

När du köper en begagnad bil har du rätt till reklamation. Det är en rätt som köparen har enligt svensk lagstiftning. 

Ifall du köpt en begagnad bil, men upptäckt ett fel som du själv anser säljaren ska svara för så ska du reklamera felet. Observera att reklamationen måste ske inom skälig tid. Den tiden räknar man från det att ett fel upptäckts, eller borde ha upptäckts av köparen.  Reklamation görs på snabbast möjliga sätt. Genomförd reklamation kan ses som en förutsättning för att kunna framhäva sina rättigheter. Vilka är de? Köparen har rätt till hävning, rätt till prisavdrag eller skadestånd.

Reklamation gjord i skälig tid är en förutsättning för att aktivera köparens rättighet i enlighet med svensk lagstiftning, men även aktivera rättskyddet inkluderat i ens bilförsäkring. 

Som sagt ingår rättsskyddsförsäkringen i ens bilförsäkring. Denna del täcker kostnader för juridiskt ombud. Här kommer ett exempel. Om du tecknat en bilförsäkring samma dag som du köper en begagnad bil kommer försäkringen att täcka en eventuell tvist med säljaren. Samma gäller även säljaren förutsatt att fordonet är försäkrat under dagen då själva försäljningen skett. 

Sänd till en kollega

0.031