23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Köpa bil privat eller genom företaget?

För många är en bil en nödvändighet för att klara vardagens pussel som ofta kan innebära att åka och handla, lämna och hämta barn på skolan eller andra fritidsaktiviteter eller kanske åka till landet över helgen. Många väljer också att ta sig till jobbet med bil istället för att pendla kommunalt - vilket på många platser i Sverige inte finns möjlighet till. Det finns även många yrkesgrupper där en bil är nödvändig för att kunna utföra sitt jobb.

De flesta hushållen i Sverige har tillgång till bil, men i dagsläget ökar ständigt olika former av bilpooler eller samägande av bil. Många pooler tillåter till exempel att man hämtar en bil på ett ställe och lämnar den på ett annat. Det finns många aktörer på internet där man går med i en bilpool, bokar bilen för några timmar, dagar eller veckor man behöver den. Det finns även hemsidor där privatpersoner kan dela sin egen bil med andra under de perioder som man själv inte använder den. Detta sparar både på naturens resurser, är miljövänligt och är bra för plånboken. 

Rent allmänt

Det finns cirka 5 miljoner bilar i trafik i Sverige och av dem är ungefär 25 procent 15 år gamla eller äldre och 90 procent drivs endast på diesel eller bensin. 80 procent av alla bilar är privatägda och av dessa 80 procent är cirka en tredjedel ägda av kvinnor. Ungefär en av åtta av alla över 18 år i Sverige har körkort för bil - behörighet B. 

Endast 20 procent av alla personbilar i trafik är köpta genom ett företag - trots att det alltid är mer lönsamt att köpa en bil genom sitt företag än att köpa den privat. Av de personbilar som ägs av företag ligger cirka 35 procent på olika former av leasingkontrakt - något som ökat väsentligt de senaste 10 åren. Bussar är det fordon som leder i omställningen till fossilfria drivmedel och hittills drivs en fjärdedel av alla bussar helt fossilfritt varav största delen är gasbussar.

Innan man bestämmer sig

Innan man bestämmer sig ifall man ska köpa bilen privat eller genom ett företag bör man kartlägga sina behov angående hur ofta man använder bilen i jobbet, men även hur långt man kör i tjänsten. Om man inte kör speciellt långt med bilen i tjänsten kan det vara bättre att äga bilen själv och istället ta ut en milersättning från företaget. Om du istället kör mycket i tjänsten kan det vara bättre att äga bilen genom företaget.

Privatägd bil vs företagsägd bil

Fördelen med att äga en bil privat är att ifall du inte använder den mycket i tjänsten så blir det oftast mer ekonomiskt att har en privatägd bil. En annan fördel är att du slipper förmånsbeskattning som annars kan bli kostsamt. Den största nackdelen att äga sin bil är att den kan bli dyr i både inköp och i driftkostnader - samt att du får betala för service och de eventuella reparationer som krävs. Man ska också ha i åtanke att den milersättning som erläggs av företaget inte täcker slitaget på bilen utan bara själva driften. Du kan inte heller dra av för värdeminskningen på bilen.

Fördelen med att äga bilen genom ett företag är att den inte alls belastar din privata ekonomi eftersom företaget då står för alla bilens kostnader. I många yrken krävs bilar med extrautrustning och detta kan bli dyrt för dig som privatperson - men fördelaktigt för företaget då alla bilrelaterade varor är avdragsgilla plus att man kan dra av momsen på tillbehören. Nackdelen är att den belastar företagets ekonomi, så det gäller att få så förmånliga avtal som möjligt för att pressa både pris och utgifter. 

Skillnaden på tjänstebil och förmånsbil

Den största skillnaden på tjänstebil och förmånsbil är ifall det är du som privatperson eller företaget som ska göra de avdrag som finns. En tjänstebil är en bil som ägs av företaget och därmed har företaget rätt att göra de skatteavdrag som finns enligt lag. En tjänstebil ska i sin helhet användas i företaget och för dess verksamhet. Dock får den användas privat vid 10 tillfällen per år eller totalt max 100 mil per år.

Själva företaget äger förmånsbilen antingen genom köp eller genom att leasa den och du har som privatperson förmånen att använda den både inom jobbet och privat utan begränsningar av varken antal gånger eller antal mil. Då det är en förmån att ha en bil för dig som anställd räknas det som ett tillägg till din lön och ska därför betalas skatt för.

Summa summarum

Det finns med andra ord inget facit för vad som är bäst utan det beror helt på hur mycket bilen ska användas i verksamheten och privat. Även vilken sorts bil som behövs kan spela stor roll då inköpspris varierar från bil till bil - men man bör även titta på och jämföra priset på service och underhåll av bilen. 

Men om ett företag har en god ekonomi är det oftast mer ekonomiskt att bilen köps genom företaget än om den köps privat.

Sänd till en kollega

0.031