23948sdkhjf

ARN: Bilens skick bedöms i relation till priset

När ett reparationsobjekt säljs ska priset tydligt avspegla detta och om en ny bil behöver stå på verkstaden i flera månader har kunden rätt att häva köpet. 

Inget reparationsobjekt

Ärende: Felaktig vara

Kundens krav: Ersättning med 20 771 kronor, i andra hand prisavdrag med 10 385 kronor.

Ort: Nybro

Saken: En kund köper en begagnad Volkswagen Golf av ett företag. Kort efter köpet märker kunden att motorlampan börjar lysa. Bilen lämnas därför in till företaget för åtgärd. Några dagar senare får kunden bilen åter från företaget och samma dag varnar temperaturmätaren för hög motortemperatur. Efter påfyllning av glykol slocknar lampan. Dagen efter börjar motorlampan lysa igen och bilen lämnas återigen in. Så fortsätter turerna tills företaget slutar svara på kommunikationen. 

Kunden lämnar in bilen på en annan verkstad för felsökning som konstaterar en mängd fel. Kunden får åter kontakt med företaget och kräver att de ska åtgärda felen, byta ut bilen mot en likvärdig bil eller att få häva köpet. Företaget nekar kraven. Efter kontrollbesiktning vänder kunden sig återigen till företaget och föreslår prisavdrag men företaget nekar.

Bilen lämnas därefter in på fullständig reparation och service. Kunden uppger att hen inte har fått ta del av varudeklarationen vid köptillfället eller någon muntlig information om att bilen såldes som ett renoveringsobjekt. 

I annonstexten för bilen nämndes ingenting om att bilen såldes som ett renoveringsobjekt eller att den hade några fel. Prissättningen för bilen visar också att den var i normalskick vid köpet. Kunden ifrågasätter om inte varudeklarationen är en efterhandskonstruktion.

Företaget uppger att det framgick tydligt att bilen såldes som ett renoveringsobjekt och att varudeklarationen har gåtts igenom och undertecknats av kunden innan försäljningen.

Arns beslut: Att det i köpeavtalet kryssas för att bilen säljs som ett reparationsobjekt har ingen självständig betydelse. Bilens skick ska bedömas med utgångspunkt i lagens tvingande felregler och i relation till bilens pris, ålder och körsträcka samt omständigheterna i övrigt vid köpet. Nämnden gör bedömningen att de brister som dokumenterats genom felsökning och besiktning är av sådan omfattning och betydelse att kunden inte skäligen haft att räkna med dessa.

Företaget har inte genom teknisk utredning eller på annat sätt brutit presumtionen när det gäller de reklamerade felen. Det är enligt nämnden inte oförenligt med felens art att de förelåg vid avlämnandet. Företaget är således ansvarigt för felen och har inte avhjälpt felen inom skälig tid. Kunden har därmed rätt till ersättning för avhjälpande.

Reservdelsbrist
Ärende: Felaktig vara

Kundens krav: Hävning av köp

Ort: Borås

Saken: En kund beställer en bil av företaget. Priset blir 293 800 kr. Efter sex månader upptäcker kunden ett vattenläckage i bagageutrymmet och lämnar in bilen till företaget för undersökning och åtgärd upprepade gånger. Felet åtgärdas inte. Någon månad senare börjar motorlampan att lysa sporadiskt. Ytterligare några månader senare visar bilens display på en motorstörning och bilen tappar märkbart kraft. Kunden lämnar åter in bilen till företagets verkstad för att få de båda felen åtgärdade men företaget åtgärdar enbart vattenläckaget i bagageutrymmet. Felet med motorstörningar återstår och kunden behöver lämna in bilen till företaget vid flera tillfällen men företagets åtgärder har inte avhjälpt problemet. Bilen har stått i företagets verkstad i 97 dagar under vilka kunden har varit tvungen att använda en lånebil. Kunden vill häva köpet.

Företaget svarar att bilen omfattas av tillverkarens nybilsgaranti och att all felsökning har skett utan kostnad för kunden som även fått en lånebil under tiden bilen varit på verkstad. De långa leveranstiderna är inget som företaget kan påverka. Detta bör tillsammans med felets art utgöra en skälig anledning till att avhjälpande av felet kan ta längre tid än normalt.

Arns beslut: Nämnden, som beaktat att omvärldsläget kan påverka tillgången på reservdelar, konstaterar att bilen inte kunnat nyttjas på över 130 dagar och att företaget inte visat hur det försökt att avhjälpa felet. Risken för att företaget inte kan fullgöra sitt åtagande att leverera en felfri vara ligger på företaget, inte på köparen. Avhjälpandet har mot den bakgrunden tagit oskäligt lång tid, varför kunden har rätt att häva köpet. Kravet ska därför bifallas.

Läs mer om: ARN
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093