23948sdkhjf

ARN: Lackrinningar är inte fackmässiga

För att en hellackering ska kunna anses fackmässigt utförd ska den utföras utan rinningar i lacken eller att stenskott återstår. 


Gör om gör rätt

Ärende: Ej fackmannamässigt utfört arbete
Kundens krav: Kostnadsfritt avhjälpande samt ersättning med 1 520 kronor.
Ort: Skogås
Saken: En kund lämnar in sin bil till ett företag för roståtgärd och lackering av hela bilen, lackering av bromsok, ”body”-läggning/rostskyddsbehandling under hela bilen samt keramiskt lackskydd på hela bilen plus trösklar. Vecka efter att kunden hämtar ut bilen reklamerar hen arbetet på grund av att arbetet inte utförts fackmässigt.

Här är några av bristerna som kunden anger:

• Taket har inte lackerats.
• Stenskott på taket.
• Ingen rostskyddsbehandling under bilen.
• Det finns dammdoppar, damm i lacken, apelsinskal och rinningar.
• Gummilister över främre framskärmar ovan hjulen och runtom fönsterna har inte tagits bort vid lackeringen och därför syns tydliga lackeringskanter. Det finns även lackeringsfärg på gummilisterna.
• Dörrhandtagens insidor är täckta med lackeringsdamm och lackeringsfärg finns på ytor som täckts med maskeringstejp.
• Lackskador på bromsoken.
• Kanterna/sidorna på främre stötfångaren har inte lackerats.
• Skada på vänster framskärm.

Kunden begär att företaget avhjälper felen kostnadsfritt samt ersätter resor mellan Norrköping och Stockholm.

Företaget svarar att de utförde det arbete som de hade kommit överens om, men även en del kostnadsfria tilläggstjänster. Kunden skrev under papper där hen godkände bilens skick. Företaget har erbjudit kunden åtgärd av färgrinningen på två platser. Enligt företaget är ”det rätt vanligt att rinningar uppstår även om man är duktig på att lackera”.

Arns beslut:
För att bedöma om en tjänst är felaktig ska resultatet, förutom att vara fackmässigt, ställas mot vad parterna kommit överens om när det gäller tjänstens omfattning och utförande samt de ytterligare preciseringar som kan föreligga. Det är konsumenten som ska visa att det föreligger fel i tjänsten.

Avtalet är otydligt. Det gäller vad som ska förstås med roståtgärd; typ av åtgärd och omfattning. Det gäller även omfattningen av vissa justeringar. Det är inte heller klart vad som ska förstås med body-läggning under hela bilen. Ansvaret för att ett avtal är otydligt faller i första hand på den som upprättat avtalet.

Kunden har till stöd för sitt krav åberopat fotografier. Företaget har inte åberopat någon bevisning.

Enligt nämnden kan avtalet inte ges en så vid omfattning att all rost på bilen ska åtgärdas. Med hänsyn till kopplingen mellan roståtgärd och lackering är det rimligt att åtgärdandet av rost avser karossen (lackerade ytor).

Åtagandet omfattar omlackering av hela bilen. Det ska ske fackmässigt. I detta ligger att stenskott ska åtgärdas. Nämnden konstaterar att bilderna indikerar att det på olika delar av bilen finns vita prickar i lackerade ytor samt att några bilder visar rinningar, polermärken och, vad som framträder som, icke åtgärdade stenskott. I dessa delar är tjänsten inte fackmässig och företaget är ansvarigt för dessa brister. Nämnden anser att företaget ska åtgärda bristerna.

Nämnden anser inte att utredningen ger stöd för bristande fackmässighet när det gäller gummilister, dörrhandtag, stötfångare och framskärm. Därför avslås dessa krav. Likaså kravet på keramiskt lackskydd då detta inte är avtalat.

När det gäller justering av karossdetaljer får åtagandet anses begränsat till den exemplifierade detaljen. Kunden har inte visat att tjänsten är bristfällig i detta avseende eller att delar inte återmonterats korrekt. Kravet i denna del ska därmed avslås.

Vidare konstaterar nämnden att avtalet inte omfattar lackering av bromsok varför kravet på omlackering av den detaljen avslås.

Enligt nämnden får body-läggning anses omfatta sådana partier som normalt omfattas av underredsbehandling. De bilder som kunden åberopat visar att behandlingen här har brister. Även i denna del är således tjänsten felaktig varför kundens krav här ska bifallas.

Nämnden anser inte att kunden styrkt krav på ersättning för resor, varför detta krav ska avslås.

Skiljaktig dom

Två av ledamöterna är skiljaktiga enligt följande:

Vi delar nämndens bedömning att avtalet är otydligt men anser inte att åberopade bilder ger stöd för att tjänsten är felaktig varför kundens krav ska avslås.

Artikeln är en del av vårt tema om ARN-beslut.

Läs mer om: ARN
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078